Säätiöiden professoripoolilla vielä kaksi hakukierrosta

16.12.2013

16.12.2013

Säätiöiden professoripooli järjestää vielä kaksi hakukierrosta
 
Professoreiden tutkimusvapaita yhdessä yliopistojen kanssa rahoittava Säätiöiden professoripooli jatkuu kahden hakukierroksen ajan, minkä jälkeen hanke lakkaa: yliopistojen odotetaan käynnistävän omat tutkimusvapaajärjestelmänsä.
 
Professoripoolin haut järjestetään vuonna 2014 ja 2015. Säätiöiden myöntämän työskentelyapurahan suuruus on nyt 27 000 euroa, minkä lisäksi stipendiaateille on varattu 5000 euron matka-apuraha. Jaettavissa olevien apurahojen määrä on entistä pienempi.
 
Professoripoolin jatkokaudelle osallistuu viisitoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin runsaat 2,1 miljoonaa euroa vuosittain jaettavaksi. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja kaksitoista kuukautta kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Tutkimuskauden aikana yliopisto maksaa 55 % professorin bruttopalkasta, jolloin säätiöiden myöntämä 27 000 euron apuraha kattaa nettopalkan vähennyksen. Tämän lisäksi apurahansaaja voi nostaa enintään 5000 euron matka-apurahan liikkuvuuteen tutkimuskauden aikana. Poolin haku on avoin kaikilla tieteenaloilla.
 
Professoripoolin seuraava hakukierros järjestetään helmikuussa 2014, jolloin haettavana on kaikkiaan 66 apurahaa vuonna 2015 alkaville tutkimusjaksoille. Haun tulokset selviävät viimeistään kesäkuussa 2014.
 
Säätiöiden professoripooli perustettiin 2011 määräaikaiseksi apurahapooliksi professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Taustalla on huoli siitä, että maamme parhailla tutkijoilla on yhä vähemmän aikaa tutkimukseen. Yliopistojen opetusresurssit eivät ole lisääntyneet opiskelija- ja tutkintomäärien kasvusta huolimatta, ja myös professorien hallinnollinen taakka on jatkuvasti lisääntynyt. Professoripoolista apurahaa voi hakea suomalaisessa yliopistossa työskentelevä professori, jonka yliopisto sitoutuu vapauttamaan hallinnosta ja opetuksesta lukuvuoden ajaksi. Apuraha myönnetään tutkimukseen ja tutkimusta edistäviin tarkoituksiin. Tutkimuskausijärjestelyn avulla myös nuorempien tutkijoiden on mahdollista pätevöityä professoreiden sijaisina.
 
Professoripoolin kolmella ensimmäisellä hakukierroksella kaikkiaan 263 professorille myönnettiin vuoden tutkimusapuraha.
 
Säätiöiden professoripoolin kuuluvat jatkokaudella seuraavat säätiöt: Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Emil Aaltosen Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö, Orion-Farmos Tutkimussäätiö, Paulon Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Parkinson-säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland rf., Tauno Tönningin Säätiö, Yksityisyrittäjäin Säätiö sekä Yrjö Jahnssonin säätiö.
 
Lisätiedot: www.professoripooli.fi, koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä, puh. 040-515 4443, info@professoripooli.fi.