Tai­dey­li­opis­ton uu­dek­si reh­to­rik­si Kaar­lo Hildén, Ku­va­tai­dea­ka­te­mian de­kaa­nik­si Hanna Jo­hans­son

22.6.2020

Taideyliopiston hallitus valitsi musiikin maisteri Kaarlo Hildénin yliopiston rehtoriksi kokouksessaan 16.6. Hän aloittaa viisivuotiskautensa joulukuussa. Samassa kokouksessa hallitus nimitti filosofian tohtori Hanna Johanssonin Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaaniksi.

Kaarlo Hildénillä on laaja kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta. Hän on työskennellyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaanina vuodesta 2017 ja klassisen musiikin osaston dekaanina vuosina 2010–2017. Ennen Taideyliopistoa Hildén työskenteli ohjelmajohtajana Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa, koulutusjohtajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja lehtorina Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa.  

Hildénillä on ollut lukuisia luottamustehtäviä. Hän on toiminut muun muassa erilaisten kansainvälisten organisaatioiden hallituksissa sekä auditointi- ja selvitysryhmissä, kuten Norwegian Academy of Music -oppilaitoksen hallituksen jäsenenä, Suomen säveltaiteen tukisäätiössä hallituksen puheenjohtajana sekä Norjan opetusministeriön asettaman kolmen taidekorkeakoulun fuusiota selvittävän ryhmän jäsenenä. Hildénillä on kokemusta organisaatioiden toimintakulttuurin kehittämisestä, varainhankinnasta ja muutosprosessien johtamisesta. Hän on laajasti verkottunut sekä kotimaisilla että kansainvälisillä taidekentillä.  

”Kaarlo Hildén tuntee työnsä kautta Taideyliopiston ja sen haasteet. Hänen näkemyksellinen ja kuunteleva toimintatapansa luo hyvät edellytykset koko yliopiston johtamiseen. Hildén on yhteistyökykyinen ja avoin sillanrakentaja, joka haluaa edistää vuorovaikutuksellista kulttuuria. Hän on rohkeasti valmis tarttumaan uuteen”, sanoo Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Heikki Lehtonen.  

”Otan tehtävän vastaan innostuneena ja nöyränä. Taideyliopistolla on tärkeä tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa taiteen merkityksen vahvistajana ja taidekoulutuksen ja -tutkimuksen kansainvälisenä edelläkävijänä. Rehtorina haluan edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä yliopiston, taidekentän ja yhteiskunnan välillä, jotta taiteen rooli merkitysten luojana ja ajattelun avartajana voisi vahvistua ja olla kaikkien ulottuvilla. Haluan olla luomassa hyvinvoivaa ja yhdenvertaista yliopistoyhteisöä, jonka päätöksenteko on avointa ja kuuntelevaa”, Kaarlo Hildén toteaa. 

Taideyliopiston rehtorin tehtävää haki 16 henkilöä. Lisäksi haussa kartoitettiin myös muita potentiaalisia hakijoita. Kolme haun kärkiehdokasta esittäytyivät yliopistoyhteisölle julkisessa kuulemistilaisuudessa kesäkuussa.  

Kaarlo Hildénin viisivuotinen kausi rehtorina alkaa 1.12.2020 ja päättyy 30.11.2025. Nykyisen rehtorin Jari Perkiömäen kausi päättyy marraskuussa. 

Hanna Johansson Kuvataideakatemian dekaaniksi

Taideyliopiston akatemioita eli Kuvataideakatemiaa, Sibelius-Akatemiaa ja Teatterikorkeakoulua johtavat dekaanit. Kuvataideakatemian dekaanin tehtävään viisivuotiskaudeksi 1.8.2020–31.7.2025 nimitettiin Kuvataideakatemian varadekaani, nykytaiteen tutkimuksen professori Hanna Johansson.   

Hanna Johanssonilla on akateemista johtamiskokemusta muun muassa Kuvataideakatemian opetuksesta vastaavana varadekaanina. Hän tuntee laajasti nykytaiteen kentän ja on tutkinut esimerkiksi suomalaisen nykytaiteen suhdetta ekologiaan ja ei-inhimillisten toimijuuksien osallisuutta nykytaiteessa. Johansson on kiinnostunut taiteen mahdollisuuksista välittää uutta ajattelua sekä osallistua todellisuuden tekemiseen. Hän on IHME-Helsinkiä tuottavan Pro Arte -säätiön hallituksen varapuheenjohtaja ja Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston neuvottelukunnan jäsen. Hanna Johansson koulutukseltaan filosofian tohtori, hän on myös taidehistorian dosentti Helsingin yliopistossa. 

Dekaanin valinnassa korostettiin monipuolista johtamiskokemusta, kuvataiteen alan syvällistä tuntemusta, kykyä kuunnella ja osallistaa yhteisöä sekä näkemystä Kuvataideakatemian tulevaisuuden suunnasta. Hanna Johanssonin katsottiin hakijoista parhaiten täyttävän nämä kriteerit.  

Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaanin tehtävää haki kahdeksan henkilöä. 

 

Lisätietoja: 

Eveliina Olsson 
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 
050-598 6492