Yliopistojen koulutusvastuut uudistuvat 1.1.2014

19.12.2013

OKM-tiedote 19.12.2013

Liittyy VN-listaan

 

YLIOPISTOJEN KOULUTUSVASTUUT UUDISTUVAT 1.1.2014

 

Yliopistojen koulutusvastuiden kokonaisuus uudistetaan 1.1.2014 lukien. Uudistuksen tavoitteena on turvata riittävä koulutustarjonta kaikilla aloilla yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti sekä antaa yliopistoille autonomiansa puitteissa nykyistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa eri tieteen- ja koulutusaloja yhdistäviä kokonaisuuksia, vahvistaa yliopistojen mahdollisuuksia vastata yhteiskunnan osaamistarpeisiin ja tieteen muutoksiin sekä profiloitua vahvuusalueilleen.

 

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, jossa säädetään muun muassa siitä, mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan suorittaa. Osana yliopistojen koulutusvastuiden uudistamista asetuksen koulutusalajaottelua on tarkistettu ja eräitä tutkintonimikkeitä on täsmennetty. Asetuksessa määritellyt tutkintokohtaiset koulutusvastuut säilyvät ennallaan.

 

Asetuksen valmistelun yhteydessä Helsingin yliopisto on esittänyt metropolialueen koulutustarpeisiin liittyen itselleen uutta koulutusvastuuta terveystieteiden koulutusalalla.

 

- Koulutustarve alueella on suuri ja olisin mielelläni myöntänyt Helsingin yliopistolle terveystieteen koulutusvastuun. Nyt annetulla asetuksella koulutusvastuuta ei myönnetty, koska yliopiston esitys koski ainoastaan maisteri- ja tohtorivaihetta. Esityksen jatkovalmistelussa opetus- ja kulttuuriministerinä kannustan Helsingin yliopistoa laajentamaan esitystään koskemaan myös kandidaatin tutkintoa ja opettajankoulutusta, opetusministeri Kiuru toteaa.

 

Yliopistojen tutkintokohtaisen koulutusvastuun tarkemmasta jakautumisesta säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella, joka uudistetaan myös osana koulutusvastuiden uudistamista 1.1.2014 lukien. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus on valmisteltu yhteistyössä yliopistojen kanssa siten, että yliopistojen edellytykset vastata joustavasti työelämän ja alueiden nopeisiin muutostarpeisiin paranevat.

 

Lisätietoja:

- hallitussihteeri Laura Hansén, 0295 3 30098

- valtiosihteeri Pilvi Torsti, 0295 3 30168