Yliopistot lisäävät koulutuspaikkoja, opetustyön määrä kasvaa – JUKO muistuttaa määräaikaisten suuresta joukosta, yli puolet opetus- ja tutkimushenkilöstöstä puurtaa pätkätyössä

2.9.2020

Yliopistosektorilla akavalaisten työehtosopimukset neuvotteleva JUKO muistuttaa, että koulutuspaikkojen lisääntyessä yliopistoissa kasvaa myös opetustyön määrä.

- Odotettavissa on uusia rekrytointeja. Määräaikaisten työsuhteiden tilannetta on kuitenkin ehdottomasti tarkasteltava ennen niitä. Viestimme on selvä – ensin vakinaistetaan perusteettomasti määräaikaiset, vasta sen jälkeen palkataan uutta henkilöstöä, JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho painottaa.

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöstä liki 70 prosenttia työskenteli vuosina 1998–2019 Sivistystyönantajien (Sivista) mukaan määräaikaisissa työsuhteissa. Myös ilman tohtorikoulutettavia luku pysyy korkeana, 60 prosentissa.

Aho muistuttaa, että yliopistojen tuleva rahoitus koskee kokonaisia tutkintoja.

- Rahoitusta on tulossa lisää myös rahoitusmallin kautta, siksi yliopistoilla ei ole perusteita palkata uusia määräaikaisia työntekijöitä tai pitää nykyistä suurta joukkoa määräaikaisissa työsuhteissa, kun tehtävät ovat pysyviä.

- Nyt on tärkeää, että luottamusmiehet ja määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevät ovat aktiivisia ja määräaikaisuuksien perusteet tarkistetaan.

Määräaikaisuuksien tarkastelusta keskustellaan myös yliopistosektorin pääluottamuspäivillä marraskuussa.

- Joulu–tammikuussa toteutamme luottamusmiehillemme kyselyn, jolla selvitämme, miten tarkastelut ja perusteettomien määräaikaisuuksien vakinaistamiset etenevät Suomen yliopistoissa, Aho kertoo.

 

Tulossa: lue maanantaina 7. syyskuuta JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikön Katja Ahon blogi Määräaikaisuus on aina poikkeus – myös yliopistossa.

Oikeus tietoon on olemassa

Vähintään kerran vuodessa pääluottamusmiehellä on oikeus saada tietoa toimipiirinsä tai työpaikkansa henkilöstön

• lukumäärästä ja siinä tapahtuneista muutoksista

• määrä- ja osa-aikaisten sekä työnantajan työssä olevien ulkopuolisten henkilöiden lukumäärästä ja niissä tapahtuneista muutoksista.

Vähintään kaksi kertaa vuodessa luottamusmiehellä on oikeus saada tietoa toimipiirinsä tai työpaikkansa uusista määräaikaisista palvelussuhteista

• henkilön nimi

• tehtävä

• yksikkö

• palvelussuhteen alkamisaika

• palvelussuhteen kesto

• määräaikaisuuden peruste.

Lisätietoja: JUKOn tiedote