Professori Jussi Välimaa tutkijanurakysymyksiä käsittelevän työryhmän jäseneksi

4.9.2020

Professoriliiton hallituksen jäsen, professori Jussi Välimaa on kutsuttu opetus- ja kulttuuriministeriön 31.8.2020 asettaman tutkijanurakysymyksiä käsittelevän työryhmän jäseneksi. Työryhmän on tarkoitus laatia tilannekuva tohtorinkoulutuksesta ja tutkijanurista ottaen erityisesti huomioon työllistymisen näkökulmat. 

Jussi Välimaa toimii koulutustutkimuksen professorina ja koulutuksen tutkimuslaitoksen johtajana Jyväskylän yliopistossa. Hän toimi johtajana vuonna 2016 laaditussa neliportaisen tutkijanuramallin arviointihankkeessa.

Professori Jussi Välimaa, miten merkittävää tohtorikoulutus on Suomelle? 

Tieteellisesti tutkittu tieto on Suomen valoisan tulevaisuuden kannalta keskeistä, sillä syvempi ymmärrys ihmisestä, yhteiskunnasta ja luonnosta auttaa luomaan kestävää kehitystä, uutta yritystoimintaa sekä tasa-arvoista yhteiskuntaa. Tohtorikoulutus on uuden tiedon tuottamisessa tärkein yksittäinen tekijä, sillä näin kasvatamme uuden tulevaisuuden tekijöiden sukupolven.

Mitkä ovat tohtoreiden työelämään siirtymisen suurimmat haasteet?

Lyhyesti sanottuna asenteet ja raha. Edelleenkin näyttää siltä, että yrittäjillä on epärealistisia käsityksiä tohtoreiden osaamisesta. Tohtorit voivat olla heille riskisijoitus. 

Mitä ajatuksia tai odotuksia sinulla on työryhmän asettamiseen ja sen työhön liittyen?

Toivon, että poliittiset päätöksentekijät kuuntelevat ja ottavat vakavasti tämän hyvin asiantuntevan työryhmän (tulevat) suositukset.

 

Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke