Selvitys: Tutkimustyötä tekevät eivät tunne riittävästi tekijänoikeuslakia

6.2.2014

LEHDISTÖTIEDOTE 6.2.2014.

Vaikuttavatko tekijänoikeuskysymykset yliopistoissa tehtävään tutkimukseen? Asiaa selvittivät Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, IPR University Centerin, Taideyliopiston ja Kopiosto ry:n edustajat. Selvitys toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja siihen vastasi yli 1200 tutkijaa ja tutkimusjohtajaa eri tieteenaloilta, kaikista Suomen yliopistoista.
Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, IPR University Centerin, Taideyliopiston ja Kopiosto ry:n edustajat toteuttivat syksyllä 2013 yhteistyössä selvityksen “Tekijänoikeus ja tutkimus – selvitys tutkijoiden näkemyksistä”.  Selvityksessä kartoitettiin, missä määrin tekijänoikeuskysymykset vaikuttavat yliopistoissa tehtävään tutkimukseen ja kuinka usein ja millä tavoin tutkijat käyttävät eri tilanteissa muiden tekijöiden teoksia. Lisäksi selvitettiin, millaisia kehitystarpeita asiassa nähdään.
 
Vastauksista kävi ilmi, että tutkijat kohtaavat tutkimustyössään ratkaisematta jääviä tekijänoikeudellisia ongelmia vain harvoin. Harvakseltaan eteen tulevat ongelmat liittyivät muun muassa aineistojen epäselviin käyttöoikeuksiin ja tutkimusten julkaisuehtoihin. Myös aineistojen maksullisuus katsottiin käytön esteeksi. Ongelmaksi koettiin se, ettei tutkijoilla ole juurikaan tuntemusta tekijänoikeuslaista. Esimerkiksi lain antama mahdollisuus siteerata kuvia tutkimukseen lupaa kysymättä ei näyttänyt olevan vastaajille selvää.
 
Selvitys osoittaa, että tutkijat tarvitsevat lisää tietoa tekijänoikeudesta. Lisäksi selvitys toi esille tekijänoikeudellisia kehittämiskohteita, esimerkiksi koskien tutkijoiden mahdollisuuksia välittää aineistoja keskenään.
 
Valmis selvitys on julkaistu IPR University Centerin verkkojulkaisusarjassa ja se löytyy osoitteesta: