Oulun yliopisto aloittaa yt-neuvottelut

26.2.2014

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on tasapainottaa yliopiston alijäämäinen talous vuoden 2015 loppuun mennessä. Valtion perusrahoituksen tuki Oulun yliopistolle on supistunut laskennallisesti noin 10 miljoonaa euroa vuosien 2012-2014 aikana, johon on vaikuttanut mm. opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tehdyt rahoitusleikkaukset.

Neuvottelut koskettavat niitä tiedekuntia ja toimintayksiköitä, joiden talousarvio on alijäämäinen. Näiden organisaatioiden piirissä on yhteensä 1700 työntekijää. Henkilöstön vähennystarve on 130 henkilötyövuotta. Kokonaisuudessaan Oulun yliopistossa työskentelee noin 3100 työntekijää.

Taloudellisia säästöjä tavoitellaan myös tilojen käyttöä tiivistämällä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa tarkentuvat vähennettävien henkilötyövuosien määrä, niiden tarkempi kohdentuminen sekä toiminnallisten järjestelyjen vaikutukset. Tarvittavia henkilöstövähennyksiä tehdään päättämällä määräaikaisia työsuhteita, tehtäväsiirroilla, mahdollisilla irtisanomisilla sekä neuvotteluissa sovittavilla muilla toimenpiteillä.


Lisätietoja:

Oulun yliopiston uutinen yt-neuvotteluista

Ylen uutinen Oulun yliopiston yt-neuvotteluista