Eduskunta on hyväksynyt tuotekehityksen verokannustimen

16.12.2022

Eduskunta on hyväksynyt tuotekehityksen verokannustimen. Se tulee voimaan 1. tammikuuta 2023.

Eduskunta hyväksyi 15.12.2022 kansanedustajien lakialoitteen asiasta. Aloitteen laati puolueiden yhteinen työryhmä, ja sitä kannattivat vasemmistoliittoa lukuun ottamatta kaikki eduskuntaan valitut puolueet.

Kannustimessa on kaksi osaa. Yritys voi vähentää puolet tutkimus- ja kehitysmenoistaan sekä 45 prosenttia näiden menojen lisäyksestä edellisvuoteen verrattuna. Molempien osuuksien katto on 500 000 euroa eli yhteensä korkeintaan miljoona euroa.

Hallitus ehti jo aiemmin syksyllä sopia, että verokannustinta ei toteuteta. Päätös oli osa marraskuussa tehtyä sopua, jossa kaatui useita hallituksen kaavailemia lakihankkeita.

Lue lisää Helsingin Sanomien uutisesta