Itä-Suomen yliopisto aloitti yt-neuvottelut terveystieteiden tiedekunnassa

10.4.2014

 

Itä-Suomen yliopisto käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat terveystieteiden tiedekunnan koko henkilöstöä. Yhteistoimintaneuvottelujen pääasiallisena syynä on se, että terveystieteiden tiedekunnan vuoden 2013 talous oli noin 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Myös kuluvan ja tulevien vuosien näkymät ennustavat alijäämäistä tulosta.

Yliopiston hallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta 9. huhtikuuta.

Alustava arvio henkilöiden määrästä, joihin mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomauttamiset kohdistuvat, on 70. Ensisijaisesti tarkastellaan eläkejärjestelyjä, määräaikaisten työsuhteiden tarvetta ja muita mahdollisia toimenpiteitä. Lisäksi tiedekunnan toimintoja harkitaan organisoitavaksi uudelleen.

Terveystieteiden tiedekunnassa tehtiin vuonna 2013 noin 740 henkilötyövuotta.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Kuopion kampuksella. Yhteistoimintaneuvottelut pyritään käymään toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Dekaani Hilkka Soininen, 040 573 5749

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, 040 355 2299