Korkeakoulujen hakijasuman purkuun 123 miljoonaa euroa

14.4.2014

Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti vähintään 3 000:lla vuosina 2014 - 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdistaa korkeakoulujen hakijasuman purkuun 123 miljoonaa euroa hallituksen kehyspäätöksen

mukaisesti. Lisäys suunnataan erityisesti työelämän kannalta keskeisille aloille, joilla on työvoimatarpeita, sekä uutta kasvua, kilpailukykyä ja hyvinvointia tukeville aloille. Lisäykset on tarkoitettu ensisijaisesti uusille tutkinto-opiskelijoille.
 
Ennakointitiedon perusteella koulutuksen lisätarvetta on esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan eri sektoreilla, opettajankoulutuksessa,psykologiassa, oikeustieteissä ja kaupallisella alalla.
 
Uusia kasvualoja ovat esimerkiksi kaivannaisala, uusiutuvat energiat, meriklusteri, hyvinvointi- ja terveysteknologia, home- ja korjausrakentaminen sekä uusiutuva ICT-ala.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta koulutuslisäyksiä ja niiden rahoitustarvetta koskevia esityksiä perusteluineen 2.5. mennessä. Vuoden 2014 osalta lisäysesitykset tehdään yhteishaun hakukohteisiin. Vuoden 2015 osalta esitys voi olla suunnitelma, joka laaditaan suunniteltujen hakukohteiden/koulutusalojen tarkkuudella korkeakoulun koulutusvastuun mukaisesti.
 
Päätökset lisäysten kohdentamisesta eri aloille ja eri korkeakouluihin tehdään korkeakoulujen hakemusten perusteella. Esityksiä arvioitaessa painotetaan ennakoitua työvoimatarvetta, koulutuksen vetovoimaa ja läpäisyä sekä suhdetta korkeakoulun painoaloihin. Päätökset aloituspaikkojen lisäämisestä on tarkoitus tehdä toukokuun puoliväliin mennessä.
 
Lisätietoja:
Johtaja Hannu Sirén, hannu.siren@minedu.fi, p. 02953 30292 Opetusneuvos
Maija Innola, maija.innola@minedu.fi, p. 02953 30120