Lisäbudjetissa rahaa korkeakoulujen hakijasuman purkuun

5.5.2014

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2014 lisätalousarvioksi sisältää määrärahoja korkeakouluille ja tutkimukseen. Hallituksen on määrä neuvotella lisäbudjetista 20.5.2014. 

Korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi korkeakoulutuksen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti n. 3 000 vuosina 2014 - 2015. Vuonna 2014 alkavassa koulutuksessa tavoitteena on lisätä n. 1 500 uutta aloituspaikkaa, joita vastaava määrärahalisäys, 9 miljoonaa euroa, on huomioitu lisätalousarvioesityksessä. Lisäksi opintotukeen myönnetään yhteensä2,1 miljoonaa euroa korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäykseen liittyvästä tuen saajamäärän kasvusta johtuen.

Aalto-yliopiston arktista osaamista tukevan meritekniikan tutkimusedellytysten vahvistamiseen osoitetaan 7 miljoonan euron lisäys, jolla on tarkoitus uudistaa Aalto-yliopiston jääkoeallas.

Nykyiset Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus jatkavat toimintaansa 1.1.2015 lähtien Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:nä. Uutta tutkimus- ja kehittämisyhtiötä pääomitetaan 80 miljoonalla eurolla