Tampereen teknillisen yliopiston yt-neuvottelut päättyivät irtisanomisiin

15.5.2014

 

Tampereen teknillisen yliopiston Kone- ja tuotantotekniikan laitoksen koko henkilöstöä, teollisuustalouden laitoksen opetushenkilöstöä ja arkkitehtuurin laitoksen koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käytiin 11.3–25.4.2014. Neuvottelujen kohteena oli 173 henkilöä.

Neuvottelujen tuloksena 14 tehtävää lakkautetaan ja näitä tehtäviä hoitavien työntekijöiden työsuhteet päättyvät. Lisäksi viisi muuta tehtävää lakkautetaan ja näille hoitaneille tarjotaan uutta tehtävää. Yhden tehtävän sijoituspaikka muuttuu ja kuusi tehtävää muutetaan osa-aikaiseksi. Lisäksi vuoden 2015 alussa toteutetaan tarvittaessa enintään 10 henkilön osa-aikaiset lomautukset arkkitehtuurin laitoksella.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Tiina Äijälä, puh. 040 849 0333, tiina.aijala@tut.fi