Yliopistoihin lisäaloituspaikkoja yhteensä 1507

16.5.2014

Hallituksen korkeakoulujen hakijasuman purkua koskevan päätöksen mukaisesti opetusministeri Krista Kiuru on päättänyt kolmen tuhannen lisäaloituspaikan jaosta korkeakouluihin vuosina 2014 - 2015. Yliopistoihin tulee yhteensä 1 507 ja ammattikorkeakouluihin 1 493 uutta aloituspaikkaa. Aloituspaikkojen lisäämisellä ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisella pidennetään työuria ja vähennetään välivuosia vauhdittamalla opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluopintoihin. 

Uudet aloituspaikat suunnataan työvoimatarpeiden sekä kasvun ja kilpailukyvyn kannalta keskeisille aloille. Lisäysten kohdentamisesta päätettiin korkeakoulujen hakemusten perusteella.
 
Ammattikorkeakoulusektorin lisäyksistä lähes 80 prosenttia kohdentuu sosiaali- ja terveysalalle, jolla on sekä työvoimatarvetta että hakijapainetta. Lisäyksiä tulee erityisesti sairaanhoitajakoulutukseen, sosionomikoulukseen sekä terveysalan pienten erikoisalojen kuten ensihoidon, radiografian ja sädehoidon sekä toimintaterapian koulutukseen. Ammattikorkeakoulujen muista aloituspaikkalisäyksistä suurin osa kohdentuu liiketalouteen, jossa vahvistetaan myyntityön ja taloushallinnon osaajien koulutusta. Myös tekniikan alan aloituspaikkoja lisätään.
 
Yliopistojen koulutuslisäyksistä eniten suunnataan tekniikan ja kauppatieteiden aloille. Molempien alojen osuus on noin 20 prosenttia aloituspaikkalisäyksistä. Tekniikassa lisäykset tehdään erityisesti kasvualoja tukeviin kohteisiin kuten energiatekniikkaan, korjausrakentamiseen, kaivannaisalalle ja uudistuvaan ICT:n aloille. Eri opettajankoulutuksiin kohdennetaan 260 uutta aloituspaikkaa, joka on yli 17 % yliopistosektorin lisäyksistä. Lisäksi yliopistoissa lisätään mm. oikeustieteen, farmasian, psykologian ja logopedian aloituspaikkoja.
 
Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan ratkaisussa painoi se, miten aloituspaikkojen lisäämisestä saadaan yhteiskunnan kannalta suurin hyöty.
 
- Päätös nopeuttaa nuorten pääsyä koulutukseen, pidentää työuria alusta ja karsii ei-toivottuja välivuosia. Yhä useampi nuori pääsee kiinni toivomaansa opinpolkuun nykyistä nopeammin. Keskeistä oli kohdentaa koulutuslisäykset kilpailukykyä ja hyvinvointia vahvistavasti työelämän osaamistarpeiden kannalta keskeisille aloille ministeri Kiuru toteaa. Yhdessä jo aiemmin työvoimatarpeen aloille kuten lastentarhaopettajakoulutukseen, lääkärikoulutukseen ja sosiaalityön koulutukseen yliopistoissa tehtyjen koulutuslisäysten kanssa tämä ratkaisu muodostaa toimivan kokonaisuuden.
 
Koulutuslisäykset käynnistetään laajentamalla sisäänottoa syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen. Hakijasuman purun toteuttamiseen on varattu yhteensä 123 miljoonaa euroa sisältäen opintososiaaliset edut.
 
- Tämä on merkittävä panos hakijasuman purkamiseksi, opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru painottaa. Tänä syksynä 1 500 uutta opiskelijaa saa mahdollisuuden aloittaa opinnot yhteiskunnan kannalta tarpeellisilla aloilla.
 
 
OKM:n päätös 16.5.2014: Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/Liitteet/aloittajapaikkapaatos_16052014.pdf
 
Lisätietoja:
erityisavustaja Esa Suominen, puh. 043 824 5668 erityisavustaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338 opetusneuvos Maija Innola, puh. 0295 3 30120