Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitystoiminnan määrärahat haettavana

5.6.2014

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan ensimmäiset määrärahat ovat nyt haettavana. Hakuaika on 4.6.–11.8.2014 ja sen päätökset julkaistaan syyskuussa 2014. Toinen täydentävä hakukierros avataan elo-syyskuussa 2014.

Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä organisaatioita.

Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan (10.4.2014). Tavoitteena on luoda perusta tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle käyttämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä.