Aalto-yliopiston yt-neuvottelut päätökseen

16.6.2014

 

Aalto-yliopistossa 25.4.2014 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Neuvottelut koskivat yliopiston tukipalveluja, ja tavoitteena oli parantaa toiminnan tehokkuutta ja laatua sekä saavuttaa säästöjä tukipalvelujen kustannuksissa. Tavoitteeseen päästään toimintojen uudelleenjärjestelyjen, henkilöstövähennysten sekä hankintojen vähentämisen avulla. 

Neuvottelujen tuloksena vähennystarve on 49 henkilöä, jonka lisäksi eläköitymisten, määräaikaisten työsuhteiden päättymisten sekä muiden muutosten kautta henkilöstön määrä vähenee 75 henkilöllä. Toimenpiteet toteutetaan vuosina 2014–2015. Työnsä jättäville tarjotaan työllistymistukea. Neuvotteluiden piirissä oli 1 600 työntekijää. Alkuperäiseksi vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 130 henkilöä.  

Palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi neuvotteluissa saavutettiin yhteisymmärrys toimenpiteistä, joilla madalletaan organisaatiota, vähennetään tukipalveluyksiköiden määrää ja edistetään eri toiminnoissa työskentelevien mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä. 

Neuvotteluissa käsiteltyjen toimenpiteiden avulla saavutetaan 8,5 miljoonan euron vuosittaiset säästöt tukipalveluiden kustannuksissa vuoden 2015 loppuun mennessä. Säästöjen avulla voidaan turvata opetuksen ja tutkimuksen pitkän tähtäimen toimintaedellytykset tilanteessa, jossa valtionrahoitus ei ole toteutunut ennakoidusti ja sen näkymät ovat epävarmat.

Lisätietoja:
                                                               
Provosti Ilkka Niemelä

viestintäpäällikkö Eeva Lehtinen
puh. 050 321 7034
eeva.lehtinen@aalto.fi