Suomeen uusi strategisen tutkimuksen rahoitusväline

25.6.2014

Suomen Akatemian yhteyteen perustetaan strategisen tutkimuksen neuvosto. Neuvosto päättää yhteiskunnan tulevaisuuteen liittyvien merkittävien ja suurten tutkimushankkeiden rahoituksesta. Eduskunta on hyväksynyt Suomen Akatemiaa koskevan lakimuutoksen ja valtioneuvosto esitti keskiviikkona sen vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Tieteellisen tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusvälineiden rinnalle perustetaan nyt kolmas kilpaillun tutkimusrahoituksen pilari, jonka tehtävänä on laajentaa yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintoja ja palveluja tukevaa kilpailtua rahoitusta. Uuden rahoitusvälineen kautta kanavoidaan noin 3 prosenttia nykyisestä kahden miljardin suuruisesta valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta koko valtioneuvoston tunnistamiin yhteiskunnan merkittävien ja suurien haasteiden ratkaisukeskeiseen tutkimukseen.

Suomen Akatemian yhteyteen perustetaan valtioneuvoston nimittämä strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka tehtävänä on tehdä aloite valtioneuvostolle keskeisistä teema-alueista ja valtioneuvoston päätöksen jälkeen päättää ohjelmarakenteesta sekä rahoitettavien tutkimushankkeiden valinnasta yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksen laadun perusteella. Lisäksi neuvosto vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.

Strategisten tutkimushankkeiden rahoituksen hakujen on suunniteltu käynnistyvän loppuvuodesta 2014 ja vuodesta 2015 alkaen tämän uuden tutkimusrahoitusvälineen käytössä on vuosittain noin 57 miljoonaa euroa monivuotisen tutkimuksen tukemiseen.

Lakimuutoksen yhteydessä Suomen Akatemian asettama kansallinen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä korvataan Akatemian hallituksen asettamalla tutkimusinfrastruktuurikomitealla, jonka tehtävänä on seurata ja kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa, päättää hankkeiden valinnasta sekä vastata hankkeiden seurannasta.

Akatemian hallituksen kokoonpanoon tulee muutoksia. Valtioneuvoston nimittäminä hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat eivät ole jatkossa hallituksen jäseniä, mutta heillä olisi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Strategisen tutkimuksen neuvoston ja tutkimusinfrastruktuurikomitean puheenjohtajilla on hallituksessa samankaltainen asema.

Kotimaisia tieteen akateemikkoja voi vastaisuudessa olla enintään 16 henkilöä (nykyisin 12).

Suomen Akatemiaa koskeva laki tulee voimaan 1.7.2014.

Uudistus on osa syyskuussa 2013 hyväksyttyä valtioneuvoston valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevaa periaatepäätöstä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi (OKM), puh. 02953 30234
opetusneuvos Erja Heikkinen (OKM), puh. 02953 30101