Tampereen teknillisessä yliopistossa taas yt-neuvottelut

6.8.2014

Tampereen teknillisessä yliopistossa on käynnistymässä 452 tukipalveluissa työskentelevää koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Yhteistoimintaneuvottelut liittyvät yliopistossa meneillään olevaan tukipalvelu-uudistukseen, jonka tavoitteena on tukipalvelujen laadun parantaminen ja työprosessien tehostaminen. Neuvottelut koskevat yliopistopalvelujen koko henkilöstöä sekä tiedekuntien ja laitosten muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä.

Neuvotteluissa käsitellään suunnitellun uuden tukipalveluorganisaation aiheuttamia henkilöstövaikutuksia ja töiden järjestelyjä. Irtisanomiset pyritään välttämään olennaisilla tehtävämuutoksilla. Vaihtoehtona on arviolta enintään 60 henkilön irtisanominen.

Tukipalvelujen uuden organisaation on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Tiina Äijälä, puh. 040 849 0333, tiina.aijala@tut.fi