Suomen Akatemialle uusi hallitus

28.8.2014

28.8.2014

LIITTYY VN-LISTAAN

 

Suomen Akatemialle uusi hallitus

 

Valtioneuvosto nimitti torstaina Suomen Akatemialle uuden hallituksen, jonka toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun.

 

Hallituksen puheenjohtajana toimii professori Heikki Ruskoaho Helsingin yliopistosta ja varapuheenjohtajana tutkimusjohtaja Leena Suurpää Nuorisotutkimusseurasta.

 

Hallituksen jäseniä ovat professori Pertti Alasuutari Tampereen yliopistosta, teknologiajohtaja Heidi Fagerholm Kemira Oyj:sta, professori Riitta Keiski Oulun yliopistosta, professori Arto Mustajoki Helsingin yliopistosta sekä Aalto-professori Risto Nieminen Aalto-yliopistosta.

 

Akatemian hallitus päättää viraston tavoitteista sekä talousarvioehdotuksesta. Lisäksi hallituksen tehtävänä on sovittaa yhteen Akatemian tieteellisten toimikuntien, strategisen tutkimuksen neuvoston ja tutkimusinfrastruktuurikomitean työtä ja edistää tieteellisten toimikuntien toimialoja.

 

Hallitusta koottaessa on hyödynnetty opetus- ja kulttuuriministeriön sidosryhmiltä saatuja esityksiä strategisen tutkimuksen neuvoston jäseniksi.

 

Akatemialain muutoksen (2014) myötä Suomen Akatemian pääjohtajan asema muuttui hallituksen jäsenestä esittelijäksi. Tieteellisten toimikuntien puheenjohtajien jäsenyys vaihtui läsnäolo- ja puheoikeuteen Suomen Akatemian hallituksen kokouksissa.

 

Lisätietoja:

opetusneuvos Erja Heikkinen (OKM), puh. 02953 30101 erityisavustaja Esa Suominen (OKM), puh. 043 824 5668