Yliopistoindeksin puolitus kompensoidaan kertakorvauksella

15.9.2014

OKM-tiedote


JULKAISTAVISSA HETI


OKM:n hallinnonala valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään 6,8 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2015. Työurien pidentämiseksi sekä nuorten koulutuspolun turvaamiseksi nuorisotakuun toteutuminen varmistetaan ja korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti.  Toisen asteen koulutuksen rakenteellista kehittämistä jatketaan uudistamalla rahoitusjärjestelmä ja järjestäjäverkko.
Perusopetuksen kehittämiseen ja koulupudokkuuden ehkäisyyn panostetaan.
 
Ohessa budjettitiedotteen korkeakouluja ja tiedettä koskeva osuus:
 
Korkeakoulujen rahoitus turvataan - ammattikorkeakouluja pääomitetaan
 
Yliopistojen valtionrahoitukseen esitetään 1,9 miljardia euroa ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen 862 miljoonaa euroa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen indeksikorotus puolitetaan. Syntyvä säästö kompensoidaan kertaluonteisella määrärahalisäyksellä.
 
Vuoden 2015 alusta toteutuvan ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisen vaiheen yhteydessä kunnan omarahoitusosuus ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin poistetaan ja siirretään vastaavasti muihin kunnan rahoitusosuuksiin. Uudistuksen jälkeen valtio vastaa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. 
 
Kaikkiaan yliopistojen rahoitus lisääntyy 17 miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen ilman kunnan rahoitusosuuden siirtoa 3 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna.
 
Hallitus varautuu korkeakouluihin kohdistuviin kasvupanostuksiin. Ammattikorkeakouluja varaudutaan pääomittamaan 50 miljoonalla eurolla vuonna 2015.
 
Työurien pidentämiseksi ja hakijasuman purkamiseksi korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti noin 3 000:lla vuosina 2014–2015 tulevaisuuden työvoimatarpeen kannalta oleellisilla aloilla. Vuonna 2015 laajennuksesta aiheutuviin korkeakoulujen menoihin on varattu 18 miljoonaa euroa.
 
Kuluttajatutkimuskeskus ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos esitetään yhdistettäviksi Helsingin yliopistoon vuoden 2015 alusta osana valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta.
 
Kilpailtua tutkimusrahoitusta vahvistetaan
 
Suomen Akatemian 319 miljoonan myöntövaltuudessa on otettu huomioon lisäyksenä 50 miljoonaa euroa siirtona yliopistoilta niiden profiloitumisen vahvistamiseen kilpailulla rahoituksella ja vähennyksenä 7,5 miljoonan euron siirto valtion uuteen strategisen tutkimuksen rahoitusvälineeseen sekä 20 miljoonaa euroa sopeutussäästönä. Lisäksi päätöksiä uudesta strategisesta tutkimusrahoituksesta esitetään tehtäväksi enintään 55,6 miljoonan euron arvosta.
 
Tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin ehdotetaan myönnettäväksi 18,5 miljoonaa euroa.
 
 

Valtion talousarvioesitys 2015: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

 

2014

2015

Muutos 2014

 

TA

TAE

talousarviosta

 

milj. €

milj. €

milj. €

%

 

 

 

 

 

 Pääluokka yhteensä

6 584

6 769

186

3

 Hallinto, kirkollisasiat ja   toimialan yhteiset menot

124

117

-7

-6

 Opetus- ja viestintäministerin   toimiala

4 883

5 021

138

3

 Yleissivistävä koulutus *

957

803

-154

-16

 Ammatillinen koulutus *

735

505

-230

-31

 Aikuiskoulutus

529

508

-21

-4

 Korkeakouluopetus ja tutkimus

2 662

3 204

543

20

 Kulttuuri- ja asuntoministerin   toimiala

1 577

1 632

55

3

 Opintotuki

899

916

17

2

 Taide ja kulttuuri

455

452

-3

-1

 Liikuntatoimi**

148

189

41

28

 Nuorisotyö

75

75

0

0


*Yleissivistävän koulutuksen määrärahojen vähennyksestä noin 80 miljoonaa euroa, oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen noin 200 miljoonaa euroa ja oppisopimuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen noin 11 miljoonaa euroa johtuu ammattikorkeakoulujen kuntarahoituksen poistamisesta ja kuntarahoitusosuuden kasvattamisella vastaavalla euromäärällä lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa.
** Vuoden 2015 talousarvioesitykseen sisältyy valtion budjettimomentille 40 miljoonan euron määräraha Olympiastadionin perusparannukseen. Lisäksi kuluvan vuoden 2014 I lisätalousarviossa on hankkeeseen varattu valtion budjettimomentille 40 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi on vuosina 2012-2013 hankkeeseen osoitettu veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 12,7 miljoonaa euroa.
_ _ _
 
Valtion talousarvioesitys kokonaisuudessaan on osoitteessa: http://budjetti.vm.fi/indox/index.jsp