OKM:n Tulevaisuuskatsaus korostaa profiloitumista ja suuria yksiköitä

9.10.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti tulevaisuuskatsauksensa lokakuun alussa. Siinä haetaan korkeakoulutukselta ja tieteeltä yhä enemmän kilpailuetua.

Katsauksen mukaan korkeakoulutuksen ja tieteen tasoa on nostettava kilpailijamaita nopeammin, jotta Suomeen voi syntyä korkeaa osaamista vaativia työtehtäviä.
OKM katsoo, että Suomella on edellytykset panostaa vain muutamilla aloilla maailman huippua olevaan tutkimustoimintaan. Temaattisia valintoja ja profiloitumista perään yhä enemmän.
 
Kansallisen kilpailuedun varmistaminen vaatii korkeakoulutuksen ja tieteen toimintarakenteiden uudistamista ja rahoituspohjan monipuolistamista. 
 
"On aiheellista kysyä, tuottaako nykyinen kahden korkeakoulusektorin järjestelmä oikeanlaista osaamista huomisen haasteisiin ja onko järjestelmä toiminnaltaan resurssitehokas ja vaikuttava", katsauksessa todetaan.