Avoimelle tieteelle ja tutkimukselle tiekartta

26.11.2014

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti tiistaina 25.11. avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan vuosille 2014 - 2017. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi on tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa johtava maa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassamme.

Keskeinen tavoite on julkisin varoin tuotettujen tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä.

Avoimuuteen tulee pyrkiä aina, kun se on lainsäädännön ja sopimusten puolesta mahdollista. Tutkimustulosten jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti, ja niiden käyttöehdot tuodaan selkeästi esille.

Tavoitetila on, että tutkimuksen tulokset liikkuvat sujuvasti koko yhteiskunnassa - tutkijalta ja tutkimusryhmiltä toiselle, tutkimusalojen välillä, innovaatiotoimintaan sekä päättäjille ja kansalaisille. Avoimuudella haetaan suomalaiselle tutkimukselle kansainvälistä kilpailuetua. Avoimen tieteen ja tutkimuksen visio vuodelle 2017 on: "Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista."

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen tarvitaan tutkimusyhteisön laajaa osallistumista, myös tutkimusympäristöjen, tutkijapalveluiden ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä, yhteistyötä ja koordinaatiota sekä uusien toimintatapojen omaksumista.

- Avoin tiede ja tutkimus voi merkittävästi kohentaa Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kilpailukykyä ja laatua, korostaa johtaja Riitta Maijala opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

- Lisäämällä tutkimuksen avoimuutta parannamme samalla tieteen luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Avoimuus myös lisää mahdollisuuksia olla osallisena tieteen edistämisessä ja se mahdollistaa tutkimustulosten tehokkaamman ja helpomman hyödyntämisen, hän jatkaa.

Kansliapäällikkö Anita Lehikoisen mukaan avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan toteutuksessa auttavat Suomen vahvuudet.

- Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan tekemien panostusten suhde verrattuna BKT:hen on maailman kärkeä. Suomen yleisiä vahvuuksia ovat tutkijoille myönteinen toimintaympäristö sekä väestön suhteellisen korkea koulutustaso. Lisäksi harppaus avoimuuteen tieteessä ja tutkimuksessa voidaan Suomessa tehdä kansallisena yhteistyönä, mikä ei kaikissa maissa ole mahdollista.

Julkistustilaisuudessa avattiin lisäksi miljoonan euron rahoitushaku "Tieto käyttöön", jossa etsitään uusia ideoita ja uudenlaista ajattelua avoimen tieteen ja tutkimuksen tulosten hyödyntämiseksi ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi.

Lisätietoja:
Avoin tiede ja tutkimus: johtaja Riitta Maijala, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30388

Avoin tiede ja tutkimus-hanke:
- opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30089
- ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30303
- hankkeen pääsihteeri Pirjo-Leena Forsström, CSC, puh. 09 457 2273

Rahoitushaku "Tieto käyttöön": opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30089

Lisätietoa Avoin tiede ja tutkimus -hankkeesta: www.avointiede.fi

Tiekartta