Tutkas: Suomi tarvitsee tiede- ja teknologiaministerin

29.1.2015

Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas/hallitus

                                                                                      

Kannanotto 29.1.2015

 

 

SUOMI TARVITSEE TIEDE- JA TEKNOLOGIAMINISTERIN

 

Suomen kasvun ja hyvinvoinnin edellytykset ovat koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. Kevään hallitusohjelmaneuvotteluissa tulee ennakkoluulottomasti tarkastella eri ministeriöiden toimenkuvia ja kartoittaa edellytykset tiede- ja teknologiaministerin tehtävän perustamiseksi, jotta voidaan vahvistaa koulutusta, tieteellistä tutkimusta ja innovaatiotoimintaa koskevan asioiden valmistelun ja päätöksenteon koordinointia.

 

Tulevassa hallitusohjelmassa on panostettava seuraaviin:

 

 • Tutkimus ja osaaminen selväksi strategiseksi painopisteeksi hallitusohjelmassa

  Hallitusohjelman keskeisimpiä asioita tulee olla tasapuolisesti koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen ja niiden resurssien vahvistaminen. Myös päätöksentekoa palvelevan tutkimuksen resurssit tulee turvata, jotta tutkimuksella on mahdollisuus reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

   

 • Tutkimukseen ja tietoon on panostettava

  Tutkimuslaitosten ja yliopistojen vuorovaikutusta on kehitettävä. Niin ikään on tiivistettävä eri tieteenalojen vuorovaikutusta elinkeinoelämän ja teollisuuden kanssa. Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen tulee olla tiiviissä yhteistyössä ja yritysten tulee saada tietoa tutkimuksen tuloksista. Tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kohdistuvan tutkimuksen/arvioinnin tulee olla vahvempaa.

   

 • Tutkimustieto osaksi lainsäädännön valmistelua ja poliittista päätöksentekoa

  Asiantuntijoiden ja tutkimustiedon saatavuus lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa on varmistettava esim. kansallisen tietokannan avulla, mihin kootaan ja minkä kautta löytyvät julkisrahoitteisten tutkimushankkeiden tiedot. Korkeakoulujen ja tutkijoiden resursoinnissa ja arvioinnissa tulee korostaa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen roolia. Tutkijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden vuorovaikutusta tulee vahvistaa.

   

Suomen tulee Ruotsin ja Norjan esikuvien mukaisesti kehittää riippumaton komitealaitos valmistelemaan esim. verotukseen, innovaatiojärjestelmiin ym. vastaaviin uudistuksiin liittyvät tutkimukseen perustuvat asiantuntijaraportit lainsäädäntötyön taustaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 5-8 alan professorista ja tutkimuslaitostutkijasta koostuvaa riippumatonta valmisteluryhmää.

 

 • Ministeriöiden valmistelutyön tueksi asiantuntijaverkostot/neuvottelukunnat

  Lainsäädännön valmistelussa tulee olla alusta asti mahdollisuus käyttää joustavasti hyväksi tutkijoiden ja tiedeyhteisön asiantuntemusta. Asiantuntijaverkostot/neuvottelukunnat tulee koota ministeriökohtaisesti tukemaan lainvalmistelutyön erityiskysymyksiä.

   

   

Tutkas on vuodesta 1970 toiminut seura, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset kansanedustajien ja tutkijoiden väliselle yhteydelle ja tiedonvaihdolle sekä edistää tiedettä koskevan suunnittelun, päätöksenteon ja tulosten hyväksikäytön kriittistä tarkastelua. Seuran jäseninä on pääasiassa aktiivisia tutkijoita ja kansanedustajia. Tutkaksen toiminnan runkona ovat kuukausittain järjestettävät seminaarit ja vierailut. Seuran tutkijajäseneksi pääsemisen edellytyksenä on akateemisen loppututkinnon suorittaminen ja toimiminen tutkimustehtävissä. Seuran puheenjohtaja on kansanedustaja Sanna Lauslahti ja varapuheenjohtaja professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Lauslahti, puh. 050 512 2380

varapuheenjohtaja, professori Ilkka Ruostetsaari, puh. 050 318 6031