Lönnrot-yliopistosäätiöstä on tehty kaksi kantelua oikeusasiamiehelle

4.2.2015

4.2.2015

 

 

HETI JULKAISTAVISSA

 

OKM-tiedote: Lönnrot yliopistosäätiöstä kaksi kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle

 

Lönnrot yliopistosäätiöstä on tehty kaksi kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelut liittyvät myönnettyihin tohtorintutkintoihin, jotka eivät kuitenkaan ole Suomen tai tiettävästi minkään muunkaan maan koulutusjärjestelmän mukaisia virallisia tutkintoja.

 

Eduskunnan oikeusasiamiehellä tai opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole toimivaltaa säätiön toimintaa kohtaan, koska se ei ole julkisia koulutustehtäviä hoitava yhteisö. Säätiöitä valvova Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) sekä kuluttajansuojasta myös koulutusasioissa vastaava Kilpailu- ja kuluttajavirasto sen sijaan ovat ottaneet tutkittavakseen säätiön toiminnan.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että verkkoyliopistona itseään markkinoiva, Lönnrot-yliopisto ja Lönnrot University -nimillä toimiva säätiö ei ole Suomen korkeakoulujärjestelmän mukainen yliopisto. Säätiön myöntämät tutkinnot eivät ole Suomen korkeakoulujärjestelmän mukaisia, eikä niitä voida Suomessa erikseen sellaisiksi tunnustaa. Lönnrot-yliopistossa ei siis voi suorittaa suomalaista yliopistotutkintoa (kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto). Lönnrot-yliopiston tutkinto ei tuo Suomessa kelpoisuutta tai pätevyyttä tehtäviin, joihin vaaditaan korkeakoulututkintoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tapaa, jolla säätiö rinnastaa itsensä suomalaisiin yliopistoihin harhaanjohtavana.

 

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Immo Aakkula, opetus- ja kulttuuriministeriö, 029 533 0354 Lakimies Hertta Hartikainen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 029 505 3117 Apulaislinjanjohtaja Juha Viertola, Patentti- ja rekisterihallitus, 029 509 5300