Tutkimuksen yhteiskuntavastuu tärkeää

12.3.2015

TIEDOTE 12.3.2015
Etiikan päivä 2015


Tutkimuksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa laadukasta tutkimusta ja
tutkimustulosten hyödyntämistä yhteiskunnassa, totesi akateemikko Risto
Nieminen avatessaan Etiikan päivän 2015.

Akateemikko Nieminen korostaa tutkimuksen vaikuttavuutta koko
yhteiskunnassa. Tiede ja tutkimus rakentavat yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä
luovat edellytyksiä teknisille, taloudellisille ja sosiaalisille
innovaatioille. Tiedeyhteisön keskeinen tehtävä on kilvoitella tieteen
edistämisessä. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan hyödytä yhteiskuntaa,
elleivät ne siirry tiedeyhteisön ulkopuolelle.

– "Yhteiskuntavastuuta" tulee soveltaa myös itse tutkimuksen tekemisessä.
Tulosten on oltava luotettavia eikä niiden tuottamisessa saa rikkoa
yhteisesti sovittuja periaatteita. Tulosten hyödyntäminen edellyttää
tulosten avointa saatavuutta ja tiedeviestintää, kiteytti akateemikko
Nieminen.

Ilkeät ongelmat ja sanomisen vastuu

Akateemikko Nieminen kannustaa tutkijoita toimimaan yhteiskunnallisina
vaikuttajina ja keskustelijoina. Tutkimustietoa tarvitaan yhteiskunnan
rakentamiseen enemmän kuin koskaan. Monimutkaistuva maailma ja sen "ilkeät" ongelmat edellyttävät rohkeita ja kriittisiä puheenvuoroja.

– Suomen perustuslain 2. luvun mukaan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen
vapaus on turvattu. Tutkijoilla on oikeus ja velvollisuus tuoda osaamisensa
yhteiskunnan käyttöön, myös silloin kun ne eivät kaikkia miellytä, toteaa
Nieminen.

– Vihapuhe ei saa hiljentää tutkijoita eikä mediaa. Ilmiöstä on puhuttava
ja sen nujertamiseen tarvitaan tiedeyhteisön ja median yhteistoimintaa,
jatkaa Nieminen.

Tutkimuksen yhteiskuntavastuu ja ennakointi

Tutkimustieto väärin käytettynä on haitallista. Tutkijan vastuuseen kuuluu
arvioida myös työnsä tulosten mahdollisia negatiivisia vaikutuksia.
Tutkimuksen tekoon liittyy usein ennakkoarviointi ja lupamenettelyt,
erityisesti biotieteellisessä ja ihmiseen liittyvässä tutkimuksessa.
Tutkijoiden vastuu ja eettisen keskustelun tärkeys korostuvat:
tutkimusyhteisöjen sisälle kehittyy eettisiä koodistoja, jotka puolestaan
vaikuttavat lainsäädännön kehittymiseen.

– Eettisen keskustelun tarve tieteen edistymisen edellytyksistä ei ole
ennakkosensuuria vaan vastuunkantoa. Tässä toimii vanha totuus: ei ole
vapautta ilman vastuuta. Suomalaiset kansana luottavat tieteeseen ja ovat
tiedemyönteisiä. Tämä on suoraa seurausta tutkimuksen yhteiskuntavastuusta,
luotettavasta tieteestä ja tieteen näkyvyydestä yhteiskunnassa, totesi
akateemikko Nieminen.

Akateemikko Risto Nieminen puhui Etiikan päivässä 12.3. Tieteiden talolla
Helsingissä. Etiikan päivä on opetus- ja kulttuuriministeriön
asiantuntijaelimien Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tiedonjulkistamisen
neuvottelukunnan sekä muiden eettisten neuvottelukuntien yhdessä järjestämä
vuotuinen tutkimuksen etiikkaa käsittelevä tapahtuma. Tämän vuoden teemana
oli "Hyvä ja paha tieto".

 

Lisätietoja:
www.etiikanpaiva.fi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Iina Kohonen,
puh. 050 5941909, www.tenk.fi, tenk@tsv.fi

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta,
www.tjnk.fi, info@tjnk.fi

Twitter: #etiikanpäivä