Osallistu strategisen tutkimuksen teemojen valmisteluun

25.3.2015

Tervetuloa osallistumaan strategisen tutkimuksen vuoden 2016 teemojen valmisteluun vastaamalla www.aka.fi etusivulta oikeasta palkista löytyvään kyselyyn.

Strategisen tutkimuksen neuvosto kartoittaa strategisen tutkimuksen teemoja vuosittain ja on nyt aloittanut teemojen valmistelun vuodelle 2016. Tutkimusyhteisö ja tutkimustiedon käyttäjät eri yhteiskunnan osa-alueilta voivat osallistua teemavalmisteluun ehdottamalla ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä tutkimusteemoja. Teemoja voi ehdottaa strategisen tutkimuksen neuvostolle tässä verkkokyselyssä vastaamalla esitettyihin kysymyksiin.  

Verkkokyselyyn voi osallistua ajanjaksolla 17.3. – 15.4.2015. Se on kaikille kiinnostuneille avoin. Verkkokyselyn tulokset toimitetaan strategisen tutkimuksen neuvoston käyttöön osana teemavalmistelussa käytettävää aineistoa.  

Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee valtioneuvostolle esityksen strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä vuodelle 2016. Tutkimusteemat päättää valtioneuvosto, ja teemoihin perustuen neuvosto suunnittelee tutkimusohjelmat.

Seuraa teemaprosessin etenemistä osoitteessa www.aka.fi/stn