UNIFI julkisti rakenteellisen kehittämisen hankkeen raportit

25.3.2015

Suomen yliopistot UNIFI julkisti 25.3. koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisen kehittämisen ja profilointihankkeiden tulokset.

Hankkeita oli yhteensä viidellä alalla: kauppatieteellinen, luonnontieteellinen, lääketieteellinen, vieraat kielet ja kulttuurit sekä yhteiskuntatieteellinen.  

Loppuraportit sekä julkistusseminaarin esitykset löytyvät UNIFIn verkkosivuilta: http://www.unifi.fi/toiminta/rake/