JUKOn jäsenyys edellyttää Akavan jäsenyyttä

4.5.2015

Neuvottelujärjestö JUKO katsoo, että kahden keskusjärjestön tilanne muuttaisi periaatteellisesti myös sen jäsenyyskriteereitä. Mikäli jokin akavalainen liitto eroaisi Akavan jäsenyydestä, ei se enää jatkossa voi olla JUKOn jäsen.

Akavassa neuvottelu- ja sopimustoiminnasta sekä paikallistason työmarkkinatoiminnasta vastaavat neuvottelujärjestöt JUKO ja Ylempien toimihenkilöiden YTN.

– Suomen palkansaajakeskusjärjestöjen määrä on vähenemässä kahteen. Toisaalta Akava laajentaa toimintaansa koulutettujen palkansaajien keskuudessa, ja toisaalta SAK:n ja STTK:n pohjalle syntynee uusi keskusjärjestö. Liiton sopimustoiminta ei voi enää olla akavalaisessa neuvottelujärjestössä, mikäli liitto kuuluu toiseen keskusjärjestöön, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen linjaa. Hän on myös Akavan 1. varapuheenjohtaja.

Luukkainen pitää kahden keskusjärjestön mallia tarpeellisena ja kannatettavana. Keskusjärjestöillä on hyvin erilainen jäsenprofiili, minkä vuoksi ne yhdessä mutta erillisinä parhaalla tavalla kattavat palkansaajakentän. Keskusjärjestöjen yhteistyölle ei ole, eikä sille tule rakentaa mitään esteitä.

 – Tarvitsemme eri tehtävissä toimiville palkansaajille ja itsensä työllistäville entistä yksilöidympää ja selkeämpää, omaa edunvalvontaa. Kahden keskusjärjestön mallissa voidaan saavuttaa tilanne, jossa kaikki korkeakoulutetut asiantuntijat, esimiehet ja johtajat sekä ammatinharjoittajat ja yksinyrittäjät kuuluvat nykyistä laajempaan Akavaan ja toisen asteen tutkinnon suorittaneet tai peruskoulutetut uuteen, perustettavaan keskusjärjestöön, Luukkainen toteaa.

Akava on tehnyt yhdessä liittojensa ja neuvottelujärjestöjensä kanssa lukuisia esityksiä työelämän uudistamiseksi ja ennen kaikkea työllisyyden sekä työllistämisen parantamiseksi, kuitenkin jäsentensä etua korostaen. Akava tekee jatkuvasti määrätietoisesti työtä sen eteen, että suomalainen työelämä ja edunvalvonta uudistuvat ja katsovat eteenpäin.

– Suomen työvoimasta jo noin puolet työskentelee eri alojen asiantuntijoina tehtävissä, jotka edellyttävät erityisosaamista ja useimmiten ammattikorkea- tai yliopistokoulutusta. Heidän työnsä luonne ja tehtävän vaativuutta ja kouluttautumista tukeva palkka- ja veroprofiili edellyttävät tähän vastaavaa edunvalvontaa, ja sitä tehdään Akavassa, sen liitoissa ja neuvottelujärjestöissä, Luukkainen tähdentää.

Jäsenyysasiaa linjattiin JUKOn hallituksen kokouksessa 28.4.
 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000 työntekijää kunnan, valtion, seurakuntien ja yliopistojen sopimusaloilla.

Lisätiedot:
puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652872
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO