Tiekartta yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyöstä

8.5.2015

Kahdeksan ministeriön, Suomen yliopistojen, Suomen ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ja Tutkimuslaitosjohtajien neuvoston yhteistyönä on valmisteltu tiekartta korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön lisäämiseksi. Uudistuksilla haetaan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden kasvua, osaamisen kansainvälistä näkyvyyttä ja osaamiseen pohjautuvaa yhteiskunta- ja elinkeinoelämän uudistumista. 

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotisen prosessin (KOTUMO) tiekartta listaa keskeiset toimenpiteet vuodelle 2020 ulottuvan vision saavuttamiseksi. Yhteistyötä lisätään: 1) ohjauksessa ja viestinnässä, 2) korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä, 3) yhteisillä kenttäasemilla ja kampuksilla, 4) yhteisillä tutkimuksen ja koulutuksen infrastruktuureilla sekä 5) avoimemmilla tietovarannoilla ja tutkimuksen tuloksilla.

Tiekartassa on tunnistettu konkreettisia toimia, joilla yhteistyön esteitä voidaan käytännössä purkaa pääosin ilman lisäresursseja ja joilla korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ohjausmenettelyissä lisätään yhteistyötä. Osaksi työ etenee jo käynnissä olevien prosessien, kuten tutkimusinfrastruktuurin tiekartan toteuttamisen, myötä ja avoimeen tietoon ja tieteeseen liittyvissä hankkeissa.  Tämän lisäksi tiekartassa on tunnistettu erityisinä toimenpiteinä erilaisia asiakokonaisuuksia, kuten rahoitusinstrumenttien ohjaavuus ja kannustavuus yhteistyöhön, kenttäasemaverkoston kehittäminen ja henkilöstöyhteistyötä edistävät toimet.

Tiekartassa ei oteta kantaa korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakenteeseen, vaan prosessissa etsitään keinoja edistää synergisiä etuja ja syvempää yhteistyötä ja työnjakoa tutkimusorganisaatioiden välillä organisaatiomuodoista riippumatta.

Tiekartta on valmisteltu yhteistyössä kahdeksan ministeriön (liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtionvarainministeriö, ympäristöministeriö ja valtioneuvoston kanslia), Suomen yliopistojen (UNIFI), Suomen ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene) sekä Tutkimuslaitosjohtajien neuvoston (TUNE) kesken.

_ _ _

 

KOTUMO-prosessi on osa valtioneuvoston tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevan periaatepäätöksen (5.9.2013) toimeenpanoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa prosessin eteenpäin viemisestä yhteistyössä tutkimuslaitoksia tulosohjaavien ministeriöiden kanssa. 

 

Lisätietoja:

johtaja Riitta Maijala, opetus- ja kulttuuriministeriö, 02953 30388 opetusneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, 02953 30101

 

KOTUMO-tiekartta (opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarja 2015:16): http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/kotumo.html

Avointiede.fi, ATT-tiekartta, http://avointiede.fi/avoimen-tieteen-ja-tutkimuksen-tiekartta

 

Tutkimusinfrastruktuurien tiekartta: http://www.aka.fi/globalassets/awanhat/documents/tiekartta/tutkimusinfrastruktuurien_strategia_ja_tiekartta_2014_20.pdf

 

Tutkimusinfrastruktuurikomitea: http://www.aka.fi/fi/akatemia/tutkimusinfrakomitea/

 

Tutkimuslaitosuudistus ja korkeakoulut -blogi, https://tutkimuslaitosuudistus.wordpress.com/