Itä-Suomen yliopisto irtisanoo 24 työntekijää

3.6.2015

 

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan henkilöstövähennykset koskevat 28 työntekijää. Yliopisto irtisanoo tiedekunnasta 24 työntekijää. Lisäksi yliopisto lomauttaa kolme ja osa-aikaistaa yhden työntekijän. Henkilöstövaikutuksia pyrittiin toteuttamaan ensisijaisesti eläkejärjestelyillä. Eläkeratkaisu toteutui kymmenen työntekijän kohdalla ja kahdelle työntekijälle järjestyi muuta työtä yliopistolta.

Irtisanomiset, lomautukset ja osa-aikaistamiset koskevat opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta 16 työntekijää.

Dekaani Jukka Jurvelinin mukaan tiedekunnan on kehitettävä toimintaansa profiloimalla tutkimustaan entistä enemmän vahvoille tutkimusaloille. Tätä myös kansainvälinen tutkimuksen arviointipaneeli suositteli yliopistolle, Jurvelin sanoo.

– Luonnontieteiden koulutuksen houkuttelevuutta pyritään lisäämään valtakunnallisten suositusten mukaisesti luomalla laaja-alaisia koulutusohjelmia. Näillä keinoin myös toiminnan taloudellinen perusta vahvistuu, Jurvelin arvioi.

Irtisanomisen, osa-aikaistamisen ja lomauttamisen kohteeksi joutuvien määrä on 37 vähemmän kuin mitä yhteistoimintaneuvottelujen alussa arvioitiin. Alun perin yliopisto arvioi vähennystarpeeksi enintään 65 henkilöä.

Henkilöstövähennykset kohdistuvat biologian laitoksella yhdeksään, fysiikan ja matematiikan laitoksella viiteen, tietojenkäsittelytieteen laitoksella kuuteen, ympäristötieteen laitoksella neljään ja Mekrijärven tutkimusasemalla neljään työntekijään.

Lisäksi neljän laitoksen määräaikaisia työsuhteita päättyy tämän vuoden ja ensi vuoden aikana pääasiassa hankkeiden päättymisen vuoksi.

Yliopiston hallitukselle esitetään biologian laitoksen ja ympäristötieteen laitoksen yhdistämistä vuoden 2016 alusta lukien ja yliopiston luopumista Mekrijärven tutkimusaseman toiminnasta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Syyt henkilöstön vähentämiselle ovat taloudellisia, tuotannollisia sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvia. Yliopiston tarkoituksena on kehittää tiedekunnan koulutusrakenteita ja kohdentaa tutkimustoimintaa strategian mukaisesti.

Henkilöstövähennyksillä ja muilla suunniteltavilla toimenpiteillä varaudutaan myös kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen. Yt-neuvottelujen piirissä olleiden neljän laitoksen ja tutkimusaseman perusrahoituksen tulos oli alijäämäinen vuosina 2013 ja 2014.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa käytiin yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset neuvottelut 2.4.–18.5.2015.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057

Dekaani Jukka Jurvelin, p. 040 353 9282

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, p. 040 355 2299