Yliopistosektorin neuvottelut jatkuvat elokuussa

22.6.2015

Yliopistosektorin pääneuvotteluryhmä kokoontui tänään 22.6. Kokouksessa jatkettiin keskustelua työllisyys- ja kasvusopimuksen jälkimmäisen kauden palkankorotusten toteuttamisesta yliopistoissa. Työnantaja jakoi oman ehdotuksensa uusiksi palkoiksi 1.2.2016 lukien. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat maanantaina 17.8. Ratkaisun löytymiseen on aikaa lokakuun 2015 loppuun saakka.

Lisätietoja:

Neuvottelupäällikkö Markku Kojo, puh. 0400 419 784;
Neuvottelukunnan puheenjohtaja Eeva Rantala, puh. 040 750 8284

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.