OKM:n talousarvioesitys vuodelle 2016

14.8.2015

OKM-tiedote

14.8.2016

 

OKM:n talousarvioesitys vuodelle 2016

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää hallinnonalalleen 6,98 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2016.

Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys on laadittu hallitusohjelman ja kevään 2015 teknisen kehyksen mukaisesti. Hallinnonalan säästöistä vuodelle 2016 on sovittu hallitusohjelmassa osana valtiontalouden sopeuttamistoimia. Esitykseen ei sisälly hallitusohjelman kärkihankkeita koskevia määrärahaehdotuksia, koska niiden valmistelun aikataulusta on sovittu erikseen.

Yleissivistävään koulutukseen ja varhaiskasvatukseen esitetään 763 miljoonaa euroa. Perusopetuksen avustukset pienenevät 40 miljoonalla eurolla vuonna 2016. Subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen rajataan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan. Esitykseen sisältyy lukiokoulutuksen toiminnan ja rahoituksen kehittäminen.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja rakenteiden uudistaminen käynnistetään. Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan ja koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alle.  Ammatilliseen peruskoulutukseen esitetään 483 miljoonaa euroa ja ammatilliseen lisäkoulutukseen 337 miljoonaa. Esitys sisältää työvoimakoulutuksen 205 miljoonan euron määrärahan siirron työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta. Siirron aikataulu varmistuu budjettivalmistelun edetessä. Oppisopimuskoulutukseen esitetään 107 miljoonaa euroa.

Yliopistojen valtionrahoitukseen esitetään 1,8 miljardia euroa ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen 858 miljoonaa euroa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen indeksikorotukset jäädytetään. Vuoden 2016 säästöistä 75 miljoonaa euroa kohdistuu korkeakoulujen kustannustehokkuuden parantamiseen sekä hallinnon ja korkeakouluverkon rationalisointiin.

Suomen Akatemian 308 miljoonan euron myöntövaltuudessa on otettu huomioon 10 miljoonan euron leikkaus. Päätöksiä strategisesta tutkimusrahoituksesta esitetään tehtäväksi enintään 55,6 miljoonan euron arvosta.

Vapaaseen sivistystyöhön esitetään 156 miljoonan euron määrärahaa.

Opintotukeen esitetään varattavaksi yhteensä 948 miljoonaa euroa, josta opintoraha ja asumislisä olisivat 832 miljoonaa euroa. Opintorahan indeksisidonnaisuudesta luovutaan. Itsenäisesti asuvien 18-19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintorahaan vähentävästi vaikuttavia vanhempien tulorajoja esitetään korotettavaksi 13 prosentilla.

Taiteen ja kulttuurin edistämiseen esitetään käytettäväksi 467 miljoonaa euroa, josta veikkausvoittovarojen osuus on 233 miljoonaa euroa. Yleisten kirjastojen uusien perustamishankkeiden rahoittamisesta luovutaan.

Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen uudistus lisää määrärahoja 114 miljoonaa euroa. Seurakuntien oikeus yhteisöveron tuottoon poistuu ja tilalle tulee lakisääteinen valtion rahoitus.

Nuorisotyöhön esitetään käytettäväksi 67 miljoonaa euroa, josta veikkausvoittovarojen osuus on 53 miljoonaa euroa. Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön avustamiseen on varattu yhteensä 19,5 miljoonaa euroa, josta 6 miljoonaa euroa veikkausvoittovaroista.

Liikuntatoimelle esitetään 148 miljoonan euron määrärahaa, joka katetaan pääosin veikkausvoittovaroista.

Valtionosuuksien indeksikorotukset jäädytetään.

Veikkauksen voittovaroja esitetään käytettäväksi  537,4 miljoonaa euroa. Tieteen, taiteen ja kulttuurin, liikuntatoimen ja nuorisotyön menoista yhteensä 48,1 % esitetään rahoitettavaksi veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista.

 

_ _ _

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskeva budjettiehdotus 2016 (pdf) http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2016/liitteet/OKM_TAE_2016_.pdf

 tuli julkiseksi valtiovarainministeriön julkistettua ehdotuksensa valtion talousarvioksi 14.8. Hallitus käsittelee talousarvioehdotusta 9.9. alkavassa budjettiriihessä, jossa hallitus hyväksyy esityksen sisällön. Eduskuntakäsittelyyn talousarvioesitys annetaan 28.9.2015.