Yliopistosektorin neuvottelut jatkuivat

19.8.2015

JUKOn yliopistosektorin neuvottelutiedote 4/2015

Yliopistosektorin neuvottelut jatkuivat
 
Palkansaajajärjestöjen ja yliopistotyönantajien (Sivista) neuvottelijat tapasivat tänään keskiviikkona 19.8. Tapaamisessa keskusteltiin kesäkuussa solmittujen valtion ja kuntasektorin sopimuksista. Jatkoneuvotteluja varten työnantaja tekee kustannuslaskelman vaihtoehdosta, joka pohjautuu valtionsektorilla tehtyyn ratkaisuun. Neuvottelut jatkuvat seuraavan kerran keskiviikkona 9.9.

Ratkaisun löytämiseen on aikaa lokakuun 2015 loppuun saakka.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Kojo, puh. 0400 419 784 ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Eeva Rantala, puh. 040 750 8284
 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.