HS uutisoi vuorotteluvapaasta

18.9.2015

Perjantain 18.9.2015 Helsingin Sanomissa on ollut artikkeli muutoksista joita hallitus artikkelin mukaan suunnittelee vuorotteluvapaaseen. Opettajien työttömyyskassan johtajan Marjaana Maisonlahden kirjoitus ohessa liittyen HS artikkeliin.

Perjantain 18.9.2015 Helsingin Sanomissa on ollut oheinen artikkeli muutoksista, joita hallitus artikkelin mukaan suunnittelee vuorotteluvapaaseen. Julkaisemme kassan verkkosivuilla lisää tietoa asiassa, kun sitä saamme.
 
Pyydän huomioimaan, että artikkelissa ei olla kerrottu muutosten tarkkaa voimaantuloaikaa, jos hallitus niitä kuvatulla tavalla eduskunnalle esittää. Artikkelissa ei myöskään kerrota, tulisiko muutosesitykseen voimaantulosäännös. Voimaantulosäännöksellä voidaan antaa tarkempia ohjeita siitä, millä tavalla muutoksia sovellettaisiin.
 
Aiemmissa vuorotteluvapaalain muutoksissa muutokset eivät ole koskeneet jo alkaneita vapaita. Viimeksi vuorotteluvapaalakia muutettaessa (mm. työhistorian pidennysaiemmasta 10 vuodesta nyt sovellettavaan 16 vuoteen) muutokset eivät koskeneet vapaita, joista oli tehty vuorottelusopimus 31.8.2014 mennessä ja jotka alkoivat viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014. Tuolloin hallituksen esitys lakimuutoksista annettiin eduskunnalle 11.04.2014, lakimuutokset hyväksyttiin eduskunnassa 3.6.2014 ja lakimuutokset tulivat voimaan 1.9.2014.

Marjaana Maisonlahti
kassanjohtaja
Opettajien työttömyyskassa
 

Linkki Helsingin Sanomien uutiseen: Vuorotteluvapaa-aika saattaa puolittua