Yliopistosektorin neuvottelut jatkuvat lokakuussa

24.9.2015

JUKOn yliopistosektorin neuvottelutiedote 6/2015

Pääsopijajärjestöt JUKO, JHL ja Pardia jatkoivat tänään 24.9. neuvotteluja Sivistystyönantajien kanssa työllisyys- ja kasvusopimuksen jälkimmäisen kauden palkankorotuksista.

Ratkaisua etsitään työnantajien edellisessä kokouksessa jakamien vaihtoehtojen pohjalta. Tarkentavien laskelmia tarvitaan kuitenkin vielä. JUKOn yliopistoneuvottelukunta käsittelee neuvottelutilannetta perjantaina 25.9. Neuvottelut jatkuvat 8.10.

Neuvotteluille on varattu aikaa lokakuun loppuun saakka.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Kojo, puh. 0400 419 784 ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Eeva Rantala, puh. 040 750 8284

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.