LUT vähentää 120 henkilöä

13.11.2015

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) henkilöstö vähenee säästösyistä 120 henkilöllä, mikä on 13 prosenttia yliopiston henkilömäärästä.
 
Irtisanottavia on 55 ja päättyviä määräaikaisuuksia 51. Eläköitymisistä, osa-aikaistamisista ja omista irtisanoutumisista johtuen vähenee lisäksi yhteensä 14 henkilötyövuotta. Yhteensä vähenee 120 henkilötyövuotta, mutta osa-aikaistusten vuoksi toimenpiteet koskevat kaikkiaan 124 ihmistä. Vähennyspäätökset on tehty LUT:n hallituksessa YT-neuvotteluiden päätyttyä.
 
Henkilöstökuluista saatavat säästöt ovat noin 6,3 miljoonaa ja muista kuluista 2,6 miljoonaa, eli yhteensä noin 8,9 miljoonaa euroa.
 
Yt-neuvottelut koskivat LUT:n koko henkilöstöä. Valtion massiivisten opetukseen ja tutkimukseen kohdistamien leikkausten sekä yritysrahoituksen vähenemisen yhteisvaikutus LUT:hen on erittäin merkittävä.
 
Yt-neuvotteluiden käynnistyessä yliopisto totesi tavoittelevansa yhteensä 8,5 miljoonan euron säästöjä, mikä on noin 10 prosenttia yliopiston budjetista. Neuvotteluiden aikana opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadut tuoreet tiedot LUT:n ensi vuoden rahoituksesta kasvattivat säästötarpeen 8,9 miljoonaan euroon. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin 22.9.–6.11.
 
Lisätiedot (pe klo 12.30–16):
Laura Lares, LUT:n hallituksen varapuheenjohtaja ja yt-neuvotteluiden puheenjohtaja, puh. 040 5589409