Yliopistojen tutkimuksen profiloitumisrahat haussa 26.10. alkaen

20.10.2016

Suomen Akatemian kolmas yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen rahoitushaku avataan lokakuussa. Rahoituksella tuetaan ja nopeutetaan yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. Vuoden 2016 haussa kiinnitetään erityistä huomiota yliopistojen väliseen työnjakoon ja yhteistyöhön. Haku avautuu 26.10. ja päättyy 16.11.2016.

Yliopisto voi hakea rahoitusta olemassa oleville korkeatasoisille tutkimusaloille, nouseville aloille, joilla voidaan saavuttaa korkea taso, tai kokonaan uusille aloille, joilla nähdään olevan runsaasti mahdollisuuksia. Profiloitumisalue on tutkimusalue, jota yliopisto aikoo kehittää oman strategiansa mukaan. Se on tarkoin valittu ala yliopiston tutkimusalakokonaisuudesta.

Tutkimuksen profiloitumisen rahoituksella tuetaan suomalaisten yliopistojen keskinäisen yhteistyön syventämisen lisäksi yhteistyötä ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, sairaanhoitopiirien ja muiden toimijoiden kanssa. Selkeän työnjaon ja yhteistyön tuloksena syntyvien alueellisten ja temaattisten osaamiskeskittymien toimintaan voivat osallistua myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat.

Rahoitus on yhteensä 50 miljoonaa euroa, ja se jaetaan yliopistoille kilpailuun perustuen. Rahoitusta hakevat yliopistot, kukin yliopisto yhdellä hakemuksella. Hakemuksessa esitetään toimintasuunnitelma, jossa kuvataan profiloitumisalueen nykyinen tutkimuksen taso ja se, millaiseen tasoon tähdätään. Lisäksi esitellään toimet, joilla tavoiteltavaan tasoon päästään.

Yliopistojen hakemukset arvioi kansainvälinen asiantuntijapaneeli. Paneeli koostuu eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista, joilla on monipuolista kokemusta yliopistojen tutkimusta tukevista uudistuksista. Paneeli arvioi hakemukset ja haastattelee kunkin yliopiston johdon sekä laatii näiden perusteella lausunnot.

Lue lisää rahoitusmuodosta ja hausta verkkosivuilta osoitteesta www.aka.fi > haettavana > Yliopistojen profiloitumisen tukeminen – 2016 haku    

Lisätietoja:
tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi (at) aka.fi
tiedeasiainneuvos Anne Heinänen, p. 029 533 5021, etunimi.sukunimi (at) aka.fi