Yliopiston tulee toimia näkyvästi rasismia vastaan

14.2.2013

Itä-Suomen yliopiston henkilöstöjärjestöt ottivat kantaa tutkijoihin kohdistuneeseen uhkailuun.

Yliopiston tulee toimia näkyvästi rasismia vastaan

Itä-Suomen yliopiston ammattijärjestöt edellyttävät yliopiston ottavan näkyvän roolin rasismin vastustamisessa. Kaikkia henkilöstöryhmiä edustavien järjestöjen puheenjohtajat korostavat yliopiston vastuuta yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisessa antamalla seuraavan kannanoton.
 
Tieteen vapaus, eettisyys ja oikeudenmukaisuus ovat Itä-Suomen yliopiston keskeisiä arvoja. Itä-Suomen yliopiston strategia puolestaan edellyttää tutkijoita ja opettajia osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamaan asiantuntijuudellaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
 
Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa esitetään päätavoitteiksi muun muassa monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen ja globaalin vastuun edistäminen. Kun ulkomaalaisten tutkijoiden, vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden määrää halutaan lisätä, myös Itä-Suomen yliopiston pitää kantaa erityistä huolta lisääntyvästä rasismista ja poliittis-yhteiskunnallisen ilmapiirin kovenemisesta yleisesti ja erityisesti Itä-Suomessa.
 
Poliittisen ilmapiirin koventuminen heijastuu myös yliopistoihin ja ilmenee esimerkiksi rasismia, monikulttuurisuutta ja islamvastaisuutta käsittelevien tilaisuuksien häirintänä. Tutkijoiden ja yliopisto-opettajien osallistumista julkiseen keskusteluun yritetään jatkuvasti rajoittaa. Tämä on jo nyt johtanut tilanteeseen, jossa jotkut tutkijat eivät halua enää esiintyä julkisuudessa tai eivät ylipäätään halua ottaa tutkimuskohteikseen sellaisia aiheita kuten rasismi, monikulttuurisuus tai islamvastaisuus (HS 14.3.2012).
 
Yliopiston ei tule hyväksyä minkäänlaisia yrityksiä rajoittaa tutkijoidensa vapautta käsitellä rasismia ja monikulttuurisuutta tai osallistua näiden asioiden käsittelemiseen julkisesti. Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on kansainvälistyminen sekä kansainvälisten tutkijoiden ja opiskelijoiden määrän lisääminen. Yliopiston tehtävänä on turvata sellainen yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen ilmapiiri, jossa tämä on mahdollista. Sen tulee toimia näkyvästi rasismia vastaan ja osallistua monikulttuurisen yhteiskunnan tukemiseen.
 
 
Juhani Laurinkari, Professoriliiton Itä-Suomen yliopiston osasto, 050 555 0440
 
Erkki Pesonen, Itä-Suomen tieteentekijät (ITTE) ry, 040 355 2562
 
Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys ry, 050 308 9977
 
Tarja Kärkkäinen, Itä-Suomen yliopiston JHL ry, 050 411 3355
 
Kirsti Vainio, Itä-Suomen yliopiston lehtorit r.y., 040 355 2503