Yliopistoille valtakunnallinen opiskelijapalautekysely

26.2.2013

Ensimmäinen kysely toteutetaan keväällä 2013.

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakaa vuodesta 2015 lähtien vuosittain 3 % (n. 50 M€) yliopistojen perusrahoituksesta opiskelijapalautteen perusteella. Yliopistot ovat päättäneet hankkia valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn ulkoistettuna palveluna. Palveluntarjoajaksi on kilpailutuksen tuloksena valittu saksalainen CHE Consult GmbH.

Kansainvälisen palveluntarjoajan tuottama palautekysely antaa myös mahdollisuuksia suomalaisten yliopistojen eurooppalaiseen vertailuun. Opiskelijapalautteen yhdenmukainen kerääminen kaikista yliopistoista vastaa osaltaan opiskelijajärjestöjen toiveeseen valtakunnallisesta palautemenettelystä, jolla voidaan ohjata yliopistoja investoimaan koulutuksen laatuun.
 
Kysely toteutetaan kaikissa yliopistoissa kahdesti vuodessa ja siihen vastataan sähköisen linkin kautta. Yliopistot huolehtivat kyselyn välittämisestä niille opiskelijoille, jotka ovat opinnoissaan alemman korkeakoulututkinnon saavuttamisvaiheessa. Ensimmäinen valtakunnallinen kysely toteutetaan yliopistoissa keväällä 2013.