Akava: Tutkimuksen vaikuttavuutta on arvioitava monin eri kriteerein

19.12.2016

Kansainvälinen arviointiryhmä arvioi suomalaisen tieteen tilaa säännöllisesti. Tänään julkistetussa Tieteen tila 2016 -arvioinnissa keskityttiin arvioimaan suomalaisen tutkimuksen vaikuttavuutta. Arviointi nosti hyvin esiin yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksellisen toimintakulttuurin tärkeyden.

– On äärimmäisen hyvä, että tutkimuksen vaikuttavuuteen kiinnitetään huomiota, sillä Suomi tarvitsee monin tavoin tutkimusta. Vaikuttavuutta ei voida kuitenkaan määritellä liian kapea-alaisesti, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akavan näkökulmasta tutkimuksen vaikuttavuus ulottuu paljon laajemmalle kuin esimerkiksi tiettyjen tieteenalojen korostamiseen, tutkimuksen kaupallistamiseen tai soveltavaan tutkimukseen. Merkittävin kysymys on, kuinka tieteen- ja koulutusalat löytävät tiedolle ja ajattelulle hyödyntäjiä. Vaikuttavuus ei toteudu, mikäli tutkija tai tutkimusryhmä yrittää teennäisesti keksiä tiedon hyödyntämismahdollisuuksia rahoitushakemukseensa.
− Tutkimuksen vaikuttavuus toteutuu parhaiten, jos tutkimuksen tekijöillä on monipuolinen käsitys tiedon hyödynnettävyydestä. Enää ei voida ajatella niin, että ensin tehdään tutkimus tutkimusyhteisössä ja sen jälkeen viestitään tuloksista tai etsitään sovelluskohteita. Tutkijalla voi olla jo hyödynnettävää tietoa valmiina. Jotta se saadaan esiin, oikeiden ihmisten on kohdattava ja löydettävä yhteinen kieli, kuvailee asiantuntija Ida Mielityinen.

On äärimmäisen tärkeää, että tutkimuksen tekijät saadaan mukaan päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun. Ennen kaikkea on löydettävä tehokkaampia ja parempia tapoja saada tutkimustieto valmisteluprosesseihin.

− Tutkijaa ei pidä voi jättää yksin vaikuttamisen kanssa, vaan hän tarvitsee avukseen monenlaista tukea, esimerkiksi eettisten ongelmatilanteiden käsittelyä varten. Jokaisen tutkijan ei tarvitse olla kiinnostunut erityisesti tutkimustiedon soveltamisesta, mutta on varmistettava jotenkin, että tiedon soveltamismahdollisuuksia tarkastellaan ja käytetään, Mielityinen painottaa.

Yhteiskuntamme tarvitsisi nyt osaajia, jotka järjestelmällisesti etsisivät konkreettisia vastinpareja tiedolle ja sen hyödyntäjille sekä edistäisivät näiden kohtaamista. Erityisesti nopeatempoisen poliittisen päätöksenteon laatua voidaan Mielityisen mukaan kohentaa, jos kehittäisimme uusia ja tehokkaita tapoja saattaa yhteen tutkijoita ja päättäjiä.

Tutustu arviointiraporttiin
 

Lisätiedot
Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, @SFjder

Asiantuntija Ida Mielityinen, puh. 050 594 0731, @IdaMielityinen

Tiedote Akavan sivuilla.