Akava valmis neuvottelemaan työllisyys- ja kasvusopimuksesta

11.3.2013

Akava: Koulutettavan palkansaajan verokohtelusta on säädettävä lailla

 
Akava on valmis jatkamaan neuvotteluita kattavasta työmarkkinasopimuksesta, mikäli koulutusoikeusratkaisuun liittyvästä palkansaajan ansiotuloverokohtelusta säädetään lailla. Akavalle ei riitä pelkkä verohallinnon ohjeiden tarkistaminen palkansaajien lisäkoulutuksen osalta, eikä se ole valmis tekemään neuvotteluratkaisua ennen kuin valtiovarainministeriö lupaa lakimuutoksen.
 
– Pelkkä ohjeiden tarkistaminen ei takaa yhteneväistä verotuskäytäntöä. Käytännössä työnantaja saisi työntekijänsä koulutuksesta ylimääräisen verovähennyksen, mutta nykyistä työnkuvaansa laajempaa koulutusta saava työntekijä joutuisi maksamaan koulutuskustannuksista veroa. Tämä olisi aivan kohtuuton tilanne, huomauttaa Akavan johtaja Maria Löfgren.
 
Lisäkoulutuksen verottaminen vesittäisi työnantajankin saamaa verohyötyä, koska veronalaiseksi katsottavat koulutuskustannukset johtaisivat työnantajamaksujen perintään.
 
– Myös valtion on kannettava vastuunsa siitä, että koulutusoikeusratkaisu saadaan maaliin. Työmarkkinajärjestöt ovat jo luopuneet monesta periaatteellisesti merkittävästä tavoitteestaan, jotka ovat aikaisemmin estäneet ratkaisun syntymisen, Löfgren painottaa.
 
Mikäli laki palkansaajan verokohtelusta toteutuu, Akava pitää lopputulosta hyvänä.
 
– Ratkaisussa otetaan tällöin huomioon erilaiset osaamistarpeet ja niiden edellyttämä koulutus. Tämä oli nimenomaan meidän tavoitteemme palkansaajien osaamisen lisäämisestä.
 
Akava on valmis aloittamaan neuvottelut laajasta työllisyys- ja kasvusopimuksesta, jolla säilytetään palkansaajien nykyinen ostovoima. Akava tavoittelee prosenttipohjaista yleiskorotusta kaikille. Sopijaosapuolet voivat jakaa potin toisin niin halutessaan, mutta riitatilanteessa potti jaetaan kaikille yleiskorotuksena.
 
– Koska sopimus ulottuisi vuoden 2015 loppupuolelle, sillä on oltava tarkastelupiste syksyllä 2014. Lisäksi sekä työnantajalla että palkansaajilla on oltava mahdollisuus irtisanoa sopimus. Meidän ehtonamme on, että ratkaisu koskee myös sopimuksettomia aloja, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.
 
Akava vaatii, että ratkaisu pitää sisällään muun muassa voittoa tuottaville yrityksille velvoitteen pidättäytyä irtisanomisista ja lomauttamisista. Lisäksi työnantajien on korvamerkittävä varoja työllistymisen tukemiseen tai irtisanomisuhan alaisten työntekijöiden kouluttamiseen.
 
– Koska neuvottelemme myös työllisyyden lisäämisestä, kokonaisuuden on pidettävä sisällään se, ettei yrityksiin vain pumpata rahaa. Yritystenkin on oltava vastuuntuntoisia ja kantaa osansa työllisyydestä, Fjäder sanoo.
 
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717
Johtaja Maria Löfgren, työelämäasiat, puh. 040 568 2798