Akava: Hallituksen muistettava kaikki palkansaajat

19.3.2013

Tiedote 19.3.2013

 
Akava: Hallituksen muistettava kaikki palkansaajat
 
Akava painottaa, että hallituksen on muistettava torstain kehysriihessään tasapuolisesti kaikkien palkansaajien aseman ja ostovoiman kehittäminen. Työnantajat ovat osana mahdollista työmarkkinaratkaisua vaatineet hallitukselta toimia, muun muassa yhteisöveron laskemista. Panostuksia tarvitaan myös palkansaajien hyvinvointiin: osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen sekä työn tekemisen kannusteisiin.
 
Työllisyyttä ja kasvua ei synny pelkillä työmarkkinaratkaisuilla, jos hallitus ja eduskunta eivät uskalla tehdä välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia. Uudistusten pääpainon on oltava keinoissa, joilla pidennetään työuria kaikissa niiden vaiheissa.
 
Tarvitaan myös lyhyemmän tähtäimen toimia. Palkansaajien ostovoiman tukemisella on erityinen merkitys nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa. Jos ostovoima ei lisäänny riittävästi palkankorotuksin, kestävin ratkaisu on, että ansiotuloverotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa.
 
– Niin sanotuilla solidaarisuusveroilla lamaannutetaan työllisyyttä. Korkeasti koulutettuja osaajia ei kannusteta nykyiselläkään verotuksella ottamaan vastaan haasteellisempaa ja tuottavampaa työtä. Kun vastuu ja työaika lisääntyvät, muun muassa perheen kanssa vietettävä vapaa-aika vähenee olennaisesti, mutta veroprogressio takaa sen, ettei perheen kukkaroon jää paljon aiempaa enempää euroja, muistuttaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.
 
Ansiotuloverotusta tulee alentaa asteittain EU15-maiden tasolle, ja ensi vuoden palkkaverotukseen on tehtävä vähintään inflaatiotarkistukset yleistä palkkakehitystä vastaavaksi. Yhteisöverotusta voi laskea asteittain 22 prosenttiin sillä edellytyksellä, että yritykset investoivat osaamiseen sekä koneisiin ja laitteisiin.
 
– Yritysverotuksen keventämistä voidaan rahoittaa karsimalla yritystukia. Verotulojen saamiseksi tarvitaan työllisyyttä, osaajia ja aktiivisia kansalaisia. Tämä ei onnistu ilman laadukasta koulutusta ja syrjäytymistä ehkäisevää osaamisohjelmaa, Fjäder sanoo.
 
Investointeja tutkimukseen ja kehitykseen on lisättävä ja Suomen panostukset ICT-osaamiseen on saatava uudelleen maailman kärkeen. Harmaan talouden torjuntaan on pantava lisää voimavaroja.
 
Akava julkaisi helmikuussa Suomen työn linja 2019 -asiakirjan, jolla toi se esiin korkeasti koulutettujen näkökulmia keskusteluun rakenteellisista uudistuksista. Nyt Akava julkaisee elinkeinopoliittisen ja veropoliittisen ohjelman, joilla se haluaa jatkaa keskustelua kasvusta ja työllisyydestä.
 
Akavan keskusteluasiakirjat ovat osoitteissa:
 
Lisätiedot:
Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717
Johtaja Pekka Piispanen, yhteiskuntapolitiikka, puh. 040 544 0302
Pääekonomisti Eugen Koev, puh. 040 867 0770
Asiantuntija Vesa Vuorenkoski, elinkeinopolitiikka, puh.  040 742 6082