Suomen innovaatiopolitiikan OECD-arviointi 2017

9.6.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tilasivat OECD:ltä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan maa-arvioinnin osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmän päätöksellä keväällä 2016. Arviointi tuottaa kansainvälisesti arvostetun ja riippumattoman näkemyksen Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän nykytilasta, rakenteellisista sekä sisällöllisistä kehittämis- että uudistamistarpeista. Suomen arvioinnissa oli tarkoituksena selvittää erityisesti järjestelmätason vaikuttavuutta ja miten vähemmillä panoksilla ja uusilla rakenteilla saadaan jatkossa enemmän tuloksia aikaan.


OECD:n tuottama Suomen innovaatiopolitiikan arviointi on luettavissa kokonaisuudessaan verkossa

Akava nosti raportista esille kolme keskeistä suositusta:

1) innovaatiotilannekuva ajan tasalle
2) rahoitusta parannettava
3) kansainvälisyyttä lisättävä

Akavan video