Suomen Akatemian määrärahojen budjetointia muutetaan

27.3.2013

Tutkimusmäärärahojen budjetointi esitetään muutettavaksi arviomäärärahaperusteiseksi.

 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää hallituksen kehyspäätökseen liittyen, että Suomen Akatemian myöntövaltuutta lisätään vuodesta 2014 lähtien vuositasolla 10 miljoonalla eurolla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelman toteuttamiseen ottaen huomioon ICT2015-ohjelma. Valtuudesta vähennetään kertaluonteisesti 17 miljoonaa euroa vuonna 2014.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan Suomen Akatemian tutkimusmäärärahojen budjetointi tullaan muuttamaan arviomäärärahaperusteiseksi ja Akatemialle kertyneet aiemmilta budjettivuosilta siirtyneet määrärahat tullaan käyttämään Akatemian tekemien sitoumusten rahoittamiseen vuosina 2013 - 2015.
 
Siirtyneiden määrärahojen käyttö pienentää tutkimushankkeiden myöntövaltuuden käytön rahoittamiseksi tarvittavaa uutta määrärahaa kertaluonteisesti kyseisinä vuosina. Jatkossa määrärahojen vuosierät muuttuvat nykyistä takapainotteisimmiksi vastaten paremmin määrärahojen todellista käyttöä.