Hallitus haluaa muuttaa koulutusvastuiden säätelyä

4.4.2013

Hallitus esittää yliopistojen koulutusvastuita koskevan sääntelyn uudistamista

 
Yliopistolakia esitetään muutettavaksi siten, ettei yliopistojen koulutusvastuiden täsmentäminen opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella enää edellyttäisi yliopiston esitystä. Asetus valmisteltaisiin yhteistyössä yliopistojen kanssa. Yksittäisen yliopiston koulutusvastuun täsmentämistä koskevat muutokset perustuisivat lähtökohtaisesti yliopiston omaan aloitteeseen kuten nykyisinkin.
 
Hallituksen tänään eduskunnalle antama esitys liittyy yliopistojen koulutusvastuusääntelyn uudistamiseen, jonka tarkoituksena on joustavoittaa sääntelyä siten, että yliopistoilla olisi autonomiansa puitteissa nykyistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa eri tieteen- ja koulutusaloja yhdistäviä kokonaisuuksia ja samalla vastata yhteiskunnan osaamistarpeisiin, tieteen muutoksiin sekä profiloitua vahvuusalueilleen.
 
Nykyisen lain mukaan siitä, mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan suorittaa, eli koulutusvastuusta, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmasta koulutusvastuun jakautumisesta yliopistojen kesken säädetään yliopistojen esityksestä opetusministeriön asetuksella.
 
Laki on tarkoitettu tulemaan vuoden 2014 alusta.