Akavan budjettiriihikannanotto

23.8.2017

Akava on julkaissut kannanottonsa budjettiriiheen, joka pidetään 30.-31.elokuuta.

Akava painottaa työllisyysasteen nostamisen merkitystä, tuloverokevennyksiä ja perhevapaauudistusta sekä työttömyysturvan kannustavuutta. Akavan näkemys on, että korkeakoulujen perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen on edelleen löydettävä voimavaroja. Yritystukijärjestelmän uudistaminen on Akavan mielestä tärkeää: painotusta tulee siirtää uusiutumista ja innovaatioita edistäviin tukiin.

"Hallitus teki puoliväliriihessään lisäpanostuksia tutkimukseen ja koulutukseen. Myös yritystukijärjestelmän uudistaminen antaisi mahdollisuuksia löytää uusia resursseja yritysten tutkimusrahoitukseen, mikä edistää korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä ja vahvistaa uusimman tutkimustiedon monipuolista soveltamista. Voimavaroja tulee löytää kuitenkin myös edelleen korkeakoulujen perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen. On myös huomattava, että puoliväliriihessä tehdyt toimenpiteet eivät sisältäneet ammattikorkeakouluille tulevia lisäpanostuksia."

 

Akavan kannanotto