Anita Lehikoinen OKM:n kansliapäälliköksi

18.4.2013

OKM-tiedote 18.4.2013, JULKAISUVAPAA HETI LIITTYY VN-LISTAAN

 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäälliköksi Anita Lehikoinen
 
Valtioneuvosto nimitti tänään (18.4.) opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön virkaan ylijohtaja, FM Anita Lehikoisen seitsemän vuoden kaudeksi 1.5.2013 -30.4.2020.
 
Anita Lehikoinen on vuodesta 2012 johtanut opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastoa. Vuosina 2006 - 2012 Lehikoinen on toiminut koulutus- ja tiedepolitiikan osaston korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtajana ja sitä ennen tiedeyksikön päällikkönä. Hän on johtanut korkeakoululaitoksen ohjauksen ja rakenteiden uudistamista sekä yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-uudistusta.
 
Anita Lehikoinen on toiminut vuodesta 1989 opetus- ja kulttuuriministeriössä opetus- ja korkeakouluneuvoksen tehtävissä ja osallistunut korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa koskevaan kansainväliseen kehittämiseen eurooppalaisissa työryhmissä ja verkostoissa.
 
Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Virkaan ilmoittautui määräaikaan mennessä 21 henkilöä.
 
Lisätietoja:
-ylijohtaja Håkan Mattlin, 0295 3 30208