Vastuullinen tiede -sivusto on avattu

15.3.2018

Uusi tiedeyhteisöä palveleva sivusto, Vastuullinen tiede, on avattu. Se kokoaa yhteen osoitteeseen ajantasaisen tiedon vastuullisesta tieteestä: hyvästä tieteellisestä käytännöstä, tutkimusetiikasta, vastuullisesta tiedeviestinnästä ja avoimen tieteen kulttuurista. Suomen oloihin laaditut materiaalit kertovat suomalaisesta tieteen tekemisen tavasta kansainvälistyvälle tutkijakunnalle Suomessa ja tutkijoille myös Suomen rajojen ulkopuolella. Sivusto julkaistaan tänään 15.3.2018 Etiikan päivän seminaarissa.

 

Keneltä kysytään suostumus, kun tutkitaan lapsia? Millaisille yleisöille tieteestä viestitään? Miten aineistoa käsitellään vastuullisesti läpi koko tutkimuksen – ja sen jälkeen? Kuinka tutkija voi parantaa tutkimuseettistä ammattitaitoaan?

 

Sivusto koostuu tutkijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamista yleistajuisista artikkeleista. Ne on ryhmitelty tutkimuksen elinkaaren alle: tutkimusidean kehittelystä tutkimusaineiston keräämisen ja analyysin kautta tulosten julkaisemiseen ja hyödyntämiseen. Jotta tiede on vaikuttavaa ja siihen luotetaan, tutkijan toiminnan on oltava vastuullista prosessin jokaisessa vaiheessa. Samoin tiedeviestinnän on oltava vastuullisesti mukana läpi koko tutkimuksen elinkaaren.

 

Sivusto on tarkoitettu kaikkien alojen tutkijoille ja muille tieteen kanssa työskenteleville. Sen myöhemmin julkaistava englanninkielinen versio palvelee erityisesti Suomessa työskenteleviä kansainvälisiä tutkijoita. Sivustosta on tulossa myös ruotsinkielinen versio.

 

Julkaisu on vasta sivuston lähtölaukaus. Artikkelien julkaisu ja sivuston kehittäminen jatkuvat, ja sivustosta toivotaankin palautetta: millaisiin kysymyksiin sen pitäisi vastata, millaisia aiheita käsitellä ja kenen sinne pitäisi kirjoittaa?

 

Sivusto on osa Vastuullinen tiede -hanketta, jonka taustatahoina ovat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön tiedehallinnon asiantuntijaelimiä, ja hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

***

 

Lisätietoja:

www.vastuullinentiede.fi

www.etiikanpaiva.fi

Pääsihteeri Reetta Kettunen, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, reetta.kettunen@tjnk.fi, 040 733 5935

Pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, sanna-kaisa.spoof@tenk.fi, 050 594 1909