Tutkimuslaitosuudistuksen valmistelu pitkittyy

11.6.2013

 

Tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseen esitetyt summat ovat pienentyneet.
 
Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas piti 11. kesäkuuta aamukahviseminaarin, jonka aiheena oli Sektoritutkimusuudistus – tilanne ja linjaukset.
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta kertoi valmistelutyön vaiheista. Pitkittyneen asian valmistelu on yhä kesken eikä Lankinen ennakoinut, koska päätöksiä on luvassa. Kokonaisuudistuksesta kaipailtiin päätöksiä jo kehysriihen aikaan ja myöhemmin puhuttiin, että niitä oli odotettavissa kesän kynnyksellä.  
Uudistuksen eteneminen on nyt ministerityöryhmän käsissä. Työryhmään kuuluvat opetusministeri Krista Kiuru, puolustusministeri Carl Haglund, liikenneministeri Merja Kyllönen, sisäministeri Päivi Räsänen sekä hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.
Strategisesti suunnatun tutkimuksen rahoitusosuudeksi kaavailtiin alkuperäisessä Lankisen työryhmän esityksessä 200 miljoonaa euroa. Lankinen kertoi Tutkaksen tilaisuudessa, että tämä summa on nyt merkittävästi pienempi 70-80 miljoonaa euroa. Summa kerättäisiin asteittain tutkimuslaitosten, Suomen Akatemian ja Tekesin voimavaroista. Strategisen tutkimuksen neuvosto sijaitsisi Suomen Akatemian yhteydessä ja sen pitäisi päästä aloittelemaan toimintaansa 2015.
Lankisen työryhmä ehdotti valtioneuvoston kanslian käyttöön 30 miljoonaa euroa tutkimusrahaa tukemaan valtioneuvoston ja eri ministeriöiden päätöksentekoa. Nyt tämä summa on Lankisen mukaan pienentynyt alle puoleen viimesyksyisestä summasta. Rahat kerättäisiin tutkimuslaitoksilta vuosina 2014-2016.
Myös tutkimuslaitosten fuusioimisia olisi Lankisen mukaan odotettavissa aiemmin esitettyä vähemmän. Kaksi tutkimuslaitosta (Kuluttajatutkimuskeskus ja Oikeuspoliittinen tutkimuskeskus) aiotaan yhdistää vuonna 2014 Helsingin yliopistoon.
Seminaarin päätteeksi käydyssä keskustelussa tuli myös ilmi, että sosiaali- ja terveysministeriön alaisiin tutkimuslaitoksiin kehysriihessä päätetty 30 miljoonan euron leikkaus on pienentymässä.
-          Asiaan etsitään kunniallista perääntymistä. Toivottavasti myös kyseisten tutkimuslaitosten väelle viestitetään, että pelkoihin ei ole tarvetta, totesi kansanedustaja Osmo Soininvaara.
Metsäpatologian professori Jarkko Hantula METLAsta toi keskusteluun tutkijan näkökulman.
-          Uudistus kannattaisi suunnata tukemaan tutkimusryhmien toimintaedellytyksiä eikä hallintomalleja. Kaikki merkittävä tietoa tuottanut tutkimus on aina perustunut korkeatasoisten tutkimusryhmien autonomiseen asemaan, Hantula tähdensi.  
      

Seminaariesitykset liitetään myöhemmin Tutkaksen verkkosivuille.

 

Teksti: Kirsti Sintonen