Esitys yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamiseksi lausunnolla

8.8.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamiseksi.

Tavoitteena on parantaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa sekä helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä.

Lausuntoa on pyydetty mm. Professoriliitolta. Lausuntoaika päättyy 4.9.2018.

 

Lisätietoja: Uutinen OKM:n verkkosivuilla