Rakennepaketti sisältää yliopistoja koskevia linjauksia

2.9.2013

Maan hallitus hyväksyi 29.8.2013 ns. rakennepaketin, jonka kannanotto sisältää myös yliopistoja ja niiden henkilöstöä koskevia linjauksia:

- Velvoitetaan korkeakoulut tarjoamaan mahdollisuus ympärivuotiseen opiskeluun. Erityistä huomiota kiinnitetään opetuksen saatavuuteen alkusyksystä ja loppukeväästä.

- Vahvistetaan alempien korkeakoulututkintojen kelpoisuutta työmarkkinoilla.

- Korkeakoulujen tavoitteellisia valmistumisaikoja koskevaa lainsäädäntöä tiukennetaan valmistumisaikojen nopeuttamiseksi.

- Lisätään 55 opintopistettä vuodessa suorittavien osuutta korkeakoulujen rahoitusmallissa.

- Lisätään ylioppilastutkinnon painoarvoa korkeakouluihin sisäänpääsyssä.

- Opintotukiaija lyhenee vähän, mutta opintorahaan tulee pieni korotus.